Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ZPZG9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z zaburzeniami płodności zwierząt, które prowadzą do występowania nieregularnych cyklów rujowych, problemów z zapłodnieniem, utrzymaniem i donoszeniem ciąży. Omawiane będą także zachowania płciowe samic i samców odbiegające od normy.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Zmiany w jajnikach i macicy w przebiegu cyklu rujowego krów. Wyczuwalne zaburzenia w badaniu rektalnym

2. Cysty jajnikowe krów, wpływ na płodność. Postępowanie terapeutyczne

3. Zaburzenia okołoporodowe u krów

4. Aspekty hodowlane i weterynaryjne stanów zapalnych macicy u krów

5. Nieprawidłowości w ukształtowaniu krocza i pochwy u klaczy. Wpływ na płodność

6. Zaburzenia czynności jajników klaczy

7. Stany zapalne macicy - objawy, postępowanie

8. Ciąża bliźniacza i zamieralność zarodków u klaczy

9. Prowokowanie porodów u krów, klaczy i loch

10. Zaburzenia okresu poporodowego. Zatrzymanie łożyska u krów i klaczy

11. Choroby układu rozrodczego ogierów i buhajów

12. Opieka nad matką i noworodkiem w okresie poporodowym

13. Zaburzenia płodności świń

14. Profilaktyka w okresie ciąży u klaczy, krów, loch

Literatura:

1.McKinnon A.O., Voss J.L.: Equine Reproduction. Wyd. lea & Febiger, Fhiladelphia, Londyn, 1993.

2.Zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich . Pod redakcją Kust D. i wsp., PWRL Warszawa, 1972

3.Dietz O., Huskamp B: Praktyka kliniczna. Konie. Wyd. Galaktyka, 2008.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu zaburzeń rozrodu zwierząt gospodaskich. Wybiera podstawowe rodzaje i typy doświadczeń, definiuje zasady, metody i techniki prowadzenia pracy badawczej. Zna pojęcia związane z dojrzałością i zachowaniem płciowym samicy. Posiada wiedzę dotyczącą reprodukcji zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz zna podstawy z zakresu patologii przebiegu ciąży oraz porodu.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie

dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Okólski, Marek Tischner
Prowadzący grup: Adam Okólski, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z zaburzeniami płodności zwierząt, które prowadzą do występowania nieregularnych cyklów rujowych, problemów z zapłodnieniem, utrzymaniem i donoszeniem ciąży. Omawiane będą także zachowania płciowe samic i samców odbiegające od normy.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Zmiany w jajnikach i macicy w przebiegu cyklu rujowego krów. Wyczuwalne zaburzenia w badaniu rektalnym

2. Cysty jajnikowe krów, wpływ na płodność. Postępowanie terapeutyczne

3. Zaburzenia okołoporodowe u krów

4. Aspekty hodowlane i weterynaryjne stanów zapalnych macicy u krów

5. Nieprawidłowości w ukształtowaniu krocza i pochwy u klaczy. Wpływ na płodność

6. Zaburzenia czynności jajników klaczy

7. Stany zapalne macicy - objawy, postępowanie

8. Ciąża bliźniacza i zamieralność zarodków u klaczy

9. Prowokowanie porodów u krów, klaczy i loch

10. Zaburzenia okresu poporodowego. Zatrzymanie łożyska u krów i klaczy

11. Choroby układu rozrodczego ogierów i buhajów

12. Opieka nad matką i noworodkiem w okresie poporodowym

13. Zaburzenia płodności świń

14. Profilaktyka w okresie ciąży u klaczy, krów, loch

Literatura:

1.McKinnon A.O., Voss J.L.: Equine Reproduction. Wyd. lea & Febiger, Fhiladelphia, Londyn, 1993.

2.Zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich . Pod redakcją Kust D. i wsp., PWRL Warszawa, 1972

3.Dietz O., Huskamp B: Praktyka kliniczna. Konie. Wyd. Galaktyka, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Okólski, Marek Tischner
Prowadzący grup: Adam Okólski, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z zaburzeniami płodności zwierząt, które prowadzą do występowania nieregularnych cyklów rujowych, problemów z zapłodnieniem, utrzymaniem i donoszeniem ciąży. Omawiane będą także zachowania płciowe samic i samców odbiegające od normy.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Zmiany w jajnikach i macicy w przebiegu cyklu rujowego krów. Wyczuwalne zaburzenia w badaniu rektalnym

2. Cysty jajnikowe krów, wpływ na płodność. Postępowanie terapeutyczne

3. Zaburzenia okołoporodowe u krów

4. Aspekty hodowlane i weterynaryjne stanów zapalnych macicy u krów

5. Nieprawidłowości w ukształtowaniu krocza i pochwy u klaczy. Wpływ na płodność

6. Zaburzenia czynności jajników klaczy

7. Stany zapalne macicy - objawy, postępowanie

8. Ciąża bliźniacza i zamieralność zarodków u klaczy

9. Prowokowanie porodów u krów, klaczy i loch

10. Zaburzenia okresu poporodowego. Zatrzymanie łożyska u krów i klaczy

11. Choroby układu rozrodczego ogierów i buhajów

12. Opieka nad matką i noworodkiem w okresie poporodowym

13. Zaburzenia płodności świń

14. Profilaktyka w okresie ciąży u klaczy, krów, loch

Literatura:

1.McKinnon A.O., Voss J.L.: Equine Reproduction. Wyd. lea & Febiger, Fhiladelphia, Londyn, 1993.

2.Zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich . Pod redakcją Kust D. i wsp., PWRL Warszawa, 1972

3.Dietz O., Huskamp B: Praktyka kliniczna. Konie. Wyd. Galaktyka, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Okólski, Marek Tischner
Prowadzący grup: Adam Okólski, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.