Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Użytkowanie koni i psów w terapii ludzi-hipoterapia i dogoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.UKTP9.SI.HZOHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Użytkowanie koni i psów w terapii ludzi-hipoterapia i dogoterapia
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas długotrwałej rehabilitacji u wielu osób obserwuje się objawy zniechęcenia i osłabienie motywacji do dalszej pracy. Wprowadzenie zwierząt jako współterapeutów powoduje wzrost motywacji i chęci do ćwiczeń. Kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie stosowania koni i psów w terapii różnych schorzeń u ludzi zmierza do upowszechniania tych metod w fizjoterapii.

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie możliwości i warunków koniecznych do zdobycia kwalifikacji terapeuty, używającego zwierzęta w terapii ludzi.

Fizyczne i psychiczne uwarunkowania zachowania się koni i psów-różnice podczas pracy

z człowiekiem.

Początki i rozwój hipoterapii na świecie i w Polsce.

Początki i rozwój dogoterapii na świecie i w Polsce.

Kanony polskiej hipoterapii, podmioty zajmujące się organizacją kursów i szkoleń hipo i dogoterapeutów.

Cechy fizyczne i psychiczne koni użytkowanych w hipoterapii.

Cechy fizyczne i psychiczne psów użytkowanych w dogoterapii.

Wybór i przygotowanie konia/psa do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Paraolimpiady i sport dla osób niepełnosprawnych.

Literatura:

1. Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób niepełnosprawnych 2001

2. Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w terapii, rekreacji i sporcie osób niepełnosprawnych 2002

3. Strumińska A. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2007

Przegląd hipoterapeutyczny (czasopismo)

Efekty uczenia się:

Definiuje ewolucyjne przystosowanie konia i psa do środowiska. Tłumaczy różnice w zachowaniu się koni i psów.

Objaśnia wpływ kontaktu z koniem i psem na zdrowie psychiczne i sprawność ruchową pacjenta.

Charakteryzuje cechy pokrojowe i motoryczne koni, opisuje cechy fizyczne

i psychiczne psów predysponowanych do dogoterapii.

Ma świadomość ryzyka związanego z użytkowanie koni i wykazuje dbałość o ich dobrostan.

Jest kreatywny, ma świadomość podnoszenia swoich kwalifikacji dla dobra osób rehabilitowanych.

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo swoje i współpracowników podczas pracy z końmi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.