Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sport konny i wyścigi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.SKW9.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sport konny i wyścigi
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Organizacja jeździectwa w Polsce i na świecie, dyscypliny olimpijskie, dyscypliny zarejestrowane w FEI, sporty amatorskie, turystyka jeździecka, rekreacja, metodyka nauki jazdy konnej. Wyścigi. Parajeździectwo i olimpiady specjalne.

Pełny opis:

Organizacja jeździectwa w Polsce, organizacje międzynarodowe, rodzaje sportów konnych, znane ośrodki sportowe i wyścigowe. Historia jeździectwa, dawne szkoły jeździeckie. Historia sportu jeździeckiego w Polsce

Dyscypliny olimpijskie: ujeżdzenie, skoki przez przeszkody, WKKW

Inne dyscypliny oficjalne FEI: powożenie, woltyżerka, długodystansowe rajdy konne, reining

Wyścigi płaskie, płotowe, przeszkodowe i wyścigi kłusaków

Sporty amatorskie, pokazy z udziałem koni, biegi myśliwskie, gry i zabawy na koniach, zabawy rekreacyjne, gry regionalne oraz udział sportów konnych w innych dyscyplinach jeździeckich

Trekking, turystyczne rajdy konne – górska i nizinna turystyka jeździecka, rajdy na orientację, ścieżka huculska. Szlaki konne w Polsce. Zasady poruszania się po drodze

Praca z koniem i jeźdźcem na lonży. Przygotowanie treningowe koni i jeźdźców do poszczególnych sportów konnych oraz wyścigów. Badania fizjologiczne w treningu. Dobór koni do różnych sportów konnych

Rekreacja – zasady, wymogi, organizacja. System szkolenia – odznaki, kursy instruktorskie. Ośrodek jeździecki – organizacja, wyposażenie, ekonomika funkcjonowania, dobór koni

Metodyka nauki jazdy konnej – zasady planowania lekcji oraz cyklu szkoleniowego. Praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Bezpieczne uprawianie jeździectwa – bezpieczeństwo w stajni, na jeździe, podczas rekreacyjnych imprez jeździeckich, uwarunkowania medyczne, urazowość w jeździectwie i pierwsza pomoc. Parajeździectwo i olimpiady specjalne

Wyjazdy do wyboru.

Literatura:

W. Pruchniewicz - Akademia jeździecka, cz. 1

Zasady jazdy konnej cz. 1 - Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia

Zasady jazdy konnej cz. 2 - Zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i konia

Zasady jazdy konnej cz. 3 - Lonżowanie

Sport jeździecki - PWRiL, 1971

Przepisy i regulaminy dyscyplin - www.pzj.pl, www.pzhk.pl

Wiadomości wyścigowe - PTWK

prasa: Koń Polski, Świat Koni, Konie i Rumaki, Koński Targ, Hodowca i Jeździec

Efekty uczenia się:

Zna zasady związane z humanistycznym i etycznym podejściem do zwierząt użytkowanych w sporcie. Wskazuje organizacje jeździeckie w Polsce i na świecie, rozpoznaje znane ośrodki sportowe i wyścigowe, objaśnia historię jeździectwa i sportu jeździeckiego, rozróżnia i charakteryzuje dyscypliny jeździeckie, tłumaczy metodykę nauki jazdy konnej i bezpieczne uprawianie jeździectwa, opisuje para jeździectwo i olimpiady specjalne.

Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia nauk zootechnicznych we współczesnym użytkowaniu koni sportowych. Rozpoznaje i objaśnia zasady rozgrywania różnych rodzajów wyścigów konnych, sportów amatorskich, pokazów, gier i zabaw na koniach oraz trekkingu, turystycznych rajdów konnych, turystyki jeździeckiej.

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości dot. prowadzenia klubów i ośrodków jeździeckich. Definiuje podstawowe zasady pracy i treningu, charakteryzuje użytkowanie rekreacyjne i organizację ośrodka jeździeckiego, objaśnia system szkolenia, odznaki i kursy instruktorskie.

Ma świadomość związku między nauką a praktyką, wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe technologie i idee.

Posiada zdolność do organizacji pracy i rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Barbara Kij-Mitka, Jarosław Łuszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)