Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ROZZW.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozród zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Hodowla ekologiczna 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami biologicznymi regulującymi procesy rozrodu zwierząt gospodarskich oraz z podstawowymi metodami biotechnologii rozrodu. Zakres tematyczny zajęć obejmuje m.in. ocenę płodności samców i samic, właściwości nasienia, konserwację nasienia, inseminację samic zwierząt gospodarskich, mechanizmy zapłodnienia i rozwoju zarodkowego, diagnostykę ciąży, ocenę budowy łożysk, przebieg porodu i okresu poporodowego. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone są na materiale rzeźnianym i zwierzętach gospodarskich

Pełny opis:

Wykłady:

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym. Determinacja płci i embriogeneza układu rozrodczego ssaków. Dojrzałość płciowa i hodowlana, neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samców. Spermatogeneza i jej regulacja. Dojrzewanie plemników w najądrzach. Ultrastruktura plemnika, właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich. Neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samic. Oogeneza, folikulogeneza, owulacja. Możliwości sterowania cyklem rujowym i owulacją. Kapacytacja, reakcja akrosomowa i mechanizmy zapłodnienia. Rozwój zarodkowy ssaków, chronologia ciąży u samic zwierząt gospodarskich, gastrulacja, organogeneza. Błony płodowe, implantacja, Łożysko i jego funkcje. Endokrynologia ciąży i mechanizmy inicjacji porodu.

Ćwiczenia:

Układ rozrodczy samców zwierząt gospodarskich: ocena budowy morfologicznej i histologicznej narządów rozrodczych; ocena sekcyjna; Ocena przydatności ogiera do rozrodu: ocena zachowania płciowego, badanie kliniczne narządów rozrodczych, pobierania i ocena makroskopowa nasienia;

Ocena przydatności buhaja do rozrodu: ocena zachowania płciowego, badanie kliniczne narządów rozrodczych, pobierania i ocena makroskopowa nasienia; Ocena mikroskopowa nasienia samców zwierząt gospodarskich; wykonywanie i ocena rozmazów nasienia, obliczanie koncentracja plemników w ejakulacie i dawek inseminacyjnych; Rozrzedzalniki i metody krótkotrwałej konserwacja nasienia samców zwierząt gospodarskich, Długotrwała konserwacja nasienia, zamrażanie i rozmrażanie nasienia; Układ rozrodczy samic zwierząt gospodarskich: ocena budowy morfologicznej i histologicznej narządów rozrodczych, ocena sekcyjna; Ocena przydatności do rozrodu samic zwierząt gospodarskich, cykl rujowy i jajnikowy, zachowanie płciowe; Metody oceny cyklu rujowego zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych, ocena cytologiczna samicy; Badanie kliniczne i ultrasonograficzne gonad i dróg rodnych samic zwierząt gospodarskich. Inseminacja samic zwierząt gospodarskich; Laboratoryjne i kliniczne metody rozpoznawania ciąży u zwierząt gospodarskich, przyżyciowe badanie stanu płodu; Ocena różnic gatunkowych w budowie łożysk na dostępnym materiale (koty, psy, bydło, konie, świnie); Przebieg fizjologicznego porodu u samic zwierząt gospodarskich, na przykładzie krowy i klaczy; Wybrane aspekty neonatologii

Literatura:

Bielański W.: "Rozród zwierząt". Wyd. PWRiL, 1979.

Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 1993; 2001

Bielański A., Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich" Wyd. Universitas, 1993.

Bielański A, Tischner M.: "Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych", Wyd. Drukrol, 1997

Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia Zwierząt, tom 2: Układ moczo-płciowy, str.: 290-411, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001

Krzymowski T. (praca zbiorowa): Fizjologia zwierząt; str.189-194; 554-638, PWRiL, Warszawa, 1995,

Kurpisz M. (praca zbiorowa), Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Część II: Zasady funkcjonowania narządów i komórek rozrodczych, str.:115-202,Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, 2002

Wierzbowski S. (praca zbiorowa). Andrologia, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1996; 1999

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.