Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka zootechniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.PRZOO.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka zootechniczna
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagrożeniami zdrowia zwierząt, udzielania niezbędnej pomocy w początkowym okresie choroby oraz opieka nad zwierzętami w trakcie leczenia i rekonwalescencji. Cele te są realizowane w trakcie wykładów (15 godzin), na których przedstawiane są takie zagadnienia teoretyczne jak pojęcie choroby, śmierci organizmu, fizjopatologii komórek i tkanek, procesy postępowe i wsteczne w organiźmie, zagadnienia odporności, alergii, krótka charakterystyka wybranych chorób zakaźnych, programy profilaktyczne. Ćwiczenia prowadzone są wyłącznie przy zwierzętach (30 godzin) maja na celu opanowanie praktyczne metod poskramiania zwierząt, oceny podstawowych parametrów fizjologicznych (temperatura, tętno, oddechy, węzły chłonne, odróżnienie zwierzęcia choreg i zdrowego). Pomoc w nagłych przypadkach chorobowych, głównie u bydła i koni, metody zadawania leków, odrobaczanie, postępowanie przy kulawiznach, ranach.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie. Definicja choroby, drogi szerzenia się chorób, śmierć organizmu, zmiany pośmiertne

2. Zmiany postępowe i wsteczne w komórce (rozrost, przerost, zanik, degeneracja, martwica).

3. Zapalenia, przyczyny zapaleń, przebieg, mediatory odczynu zapalnego, rodzaje wysięku zapalnego

4. Wybrane choroby bakteryjne wywołane przez bakterie tlenowe (nosacizna) i beztlenowe (tężec, choroby obrzęku gazowego)

5. Wybrane choroby wirusowe (wścieklizna, pryszczyca, pomory, księgosusz.)

6. Nowotwory u zwierząt. Białaczka bydła, metody diagnostyczne hematologiczne i serologiczne

7. Odporność zwierząt (swoista, nieswoista, wrodzona, nabyta, czynna, bierna), surowice i szczepionki

8. Odczyny alergiczne u zwierząt (normergia, patergia, alergia, wstrząs anafilaktyczny)

9. Gorączka, rodzaje, mechanizm powstania

10. Gruźlica u zwierząt (tuberkulinizacja), nosacizna koni (maleinizacja)

11. Schorzenia bakteryjne i wirusowe świń (różyca, choroba obrzękowa, biegunki prosiąt, pomór, choroba cieszyńska, choroba Aujeszkiego

12. Priony BSE i choroby zwyrodnieniowe mózgu.

13. Rodzaje i sposoby gojenia się ran

14. Grypa ptaków - metody postępowania

15. Wybrane choroby przenoszone w czasie krycia i inseminacji (bruceloza, zaraza stadnicza, rzęsistnica, wirusowe zapalenie tętnic, wirusowe ronienie klaczy)

Program ćwiczeń (15 tyg x 2 godz.):

1. Zasady obchodzenia się i poskramiania koni

2. Ocena zdrowotności konia (temperatura, tętno, oddechy, węzły chłonne)

3. Pomoc w nagłych zachorowaniach u koni (mięśniochwat, morzyska)

4. Postępowanie przy kulawiznach u koni i bydła

5. Zasady obchodzenia się i poskramiania bydła

6. Plan badania i ocena zdrowotności bydła

7. Pierwsza pomoc w zachorowaniach u bydła (zadławienia, wzdęcia)

8. Ocena zdrowotności gruczołu mlekowego bydła

9. Apteczka weterynaryjna. Sposoby podawania leków

10. Rany - rodzaje, metody postępowania, sposoby gojenia

11. Choroby pasożytnicze i sposoby odrobaczania zwierząt

12. Poskramiane trzody chlewnej i choroby świń

13. Pielęgnacja i schorzenia kopyt i racic

14. Pierwsza pomoc przy urazach zwierząt (złamania, krwotoki, ropnie)

15. Ocena zdrowotności małych zwierząt (psy, koty). Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

1. W. Bielański, T. Janowski: "Weterynaria dla zootechników". Wyd. AR Kraków, 1986

2. Hutyra F., Marek J., Manninger R., Mocsy J.: Szczegółowa patologia i terapia chorób zwierząt. PWRiL W-wa 1962. (wybrane rozdziały)

3. Rozród psów. Praca zbiorowa pod redakcją A. Dubiela, AR Wrocław, 2001.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawy teoretyczne w zakresie profilaktyki chorób zwierząt oraz potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych zachorowaniach zwierząt towarzyszących i gospodarskich.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie praktyczne i teoretyczne ustnie.

Wykłady: zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Tischner
Prowadzący grup: Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagrożeniami zdrowia zwierząt, udzielania niezbędnej pomocy w początkowym okresie choroby oraz opieka nad zwierzętami w trakcie leczenia i rekonwalescencji. Cele te są realizowane w trakcie wykładów (15 godzin), na których przedstawiane są takie zagadnienia teoretyczne jak pojęcie choroby, śmierci organizmu, fizjopatologii komórek i tkanek, procesy postępowe i wsteczne w organiźmie, zagadnienia odporności, alergii, krótka charakterystyka wybranych chorób zakaźnych, programy profilaktyczne. Ćwiczenia prowadzone są wyłącznie przy zwierzętach (30 godzin) maja na celu opanowanie praktyczne metod poskramiania zwierząt, oceny podstawowych parametrów fizjologicznych (temperatura, tętno, oddechy, węzły chłonne, odróżnienie zwierzęcia choreg i zdrowego). Pomoc w nagłych przypadkach chorobowych, głównie u bydła i koni, metody zadawania leków, odrobaczanie, postępowanie przy kulawiznach, ranach.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Wiadomości ogólne. Podział schorzeń i drogi szerzenia się chorób

2.Podstawowe pojęcia z patologii. Zaburzenia czynności komórek i tkanek, postępowe i wsteczne zmiany w komórkach, zapalenia, nowotwory

3.Naturalna i sztuczna odporność organizmu. Odczyny obronne ogólne i miejscowe. Gorączka. Odczyny obronne w chorobach zakaźnych

4.Alergia u zwierząt

5.Rodzaje rany

6.Choroby układu krążenia i nerwowego. Narowy

7.Choroby układu pokarmowego i oddechowego

8.Ważniejsze choroby zakaźne bydła, owiec i sposoby zapobiegania.

9.Ważniejsze choroby zakaźne koni, trzody chlewnej i sposoby zapobiegania

10Wybrane schorzenia inwazyjne

11.Przyczyny i rodzaje zatruć u zwierząt

12.Choroby odzwierzęce i ochrona zdrowia personelu zootechnicznego.

13.Zasady sanitarno-weterynaryjne nadzoru nad mięsem, mlekiem i innymi środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.

14.Gąbczaste zwyrodnienie mózgu u krów

15.Choroby grypopodobne u zwierząt

Tematyka ćwiczeń

1.Zasady obchodzenia się i poskramiania koni

2.Ocena zdrowotności koni

3.Pomoc w nagłych zachorowaniach u koni (mięśniochwat, morzyska)

4.Schorzenia kończyn u zwierząt

5.Zasady obchodzenia się i poskramiania bydła

6.cena zdrowotności bydła

7.Pierwsza pomoc w zachorowaniach u bydła

8. Ocena zdrowotności gruczołu mlekowego bydła

9.Apteczka weterynaryjna. Sposoby podawania leków

10.Choroby odzwierzęce

11.Choroby pasożytnicze i sposoby odrobaczania zwierząt

12.Poskramiane trzody chlewnej i sposoby oceny zdrowotności

13.Pielęgnacja i schorzenia kopyt i racic

14.Pierwsza pomoc przy urazach zwierząt (złamania, krwotoki, ropnie, opatrywanie ran)

15.Ocena zdrowotności małych zwierząt (psy, koty)

Literatura:

1. W. Bielański, T. Janowski: "Weterynaria dla zootechników". Wyd. AR Kraków, 1986

2.Hutyra F., Marek J., Manninger R., Mocsy J.: Szczegółowa patologia i terapia chorób zwierząt. PWRiL W-wa 1962. (wybrane rozdziały)

3.Rozród psów. Praca zbiorowa pod redakcją A. Dubiela, AR Wrocław, 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Tischner
Prowadzący grup: Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagrożeniami zdrowia zwierząt, udzielania niezbędnej pomocy w początkowym okresie choroby oraz opieka nad zwierzętami w trakcie leczenia i rekonwalescencji. Cele te są realizowane w trakcie wykładów (15 godzin), na których przedstawiane są takie zagadnienia teoretyczne jak pojęcie choroby, śmierci organizmu, fizjopatologii komórek i tkanek, procesy postępowe i wsteczne w organiźmie, zagadnienia odporności, alergii, krótka charakterystyka wybranych chorób zakaźnych, programy profilaktyczne. Ćwiczenia prowadzone są wyłącznie przy zwierzętach (30 godzin) maja na celu opanowanie praktyczne metod poskramiania zwierząt, oceny podstawowych parametrów fizjologicznych (temperatura, tętno, oddechy, węzły chłonne, odróżnienie zwierzęcia choreg i zdrowego). Pomoc w nagłych przypadkach chorobowych, głównie u bydła i koni, metody zadawania leków, odrobaczanie, postępowanie przy kulawiznach, ranach.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Wiadomości ogólne. Podział schorzeń i drogi szerzenia się chorób

2.Podstawowe pojęcia z patologii. Zaburzenia czynności komórek i tkanek, postępowe i wsteczne zmiany w komórkach, zapalenia, nowotwory

3.Naturalna i sztuczna odporność organizmu. Odczyny obronne ogólne i miejscowe. Gorączka. Odczyny obronne w chorobach zakaźnych

4.Alergia u zwierząt

5.Rodzaje rany

6.Choroby układu krążenia i nerwowego. Narowy

7.Choroby układu pokarmowego i oddechowego

8.Ważniejsze choroby zakaźne bydła, owiec i sposoby zapobiegania.

9.Ważniejsze choroby zakaźne koni, trzody chlewnej i sposoby zapobiegania

10Wybrane schorzenia inwazyjne

11.Przyczyny i rodzaje zatruć u zwierząt

12.Choroby odzwierzęce i ochrona zdrowia personelu zootechnicznego.

13.Zasady sanitarno-weterynaryjne nadzoru nad mięsem, mlekiem i innymi środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.

14.Gąbczaste zwyrodnienie mózgu u krów

15.Choroby grypopodobne u zwierząt

Tematyka ćwiczeń

1.Zasady obchodzenia się i poskramiania koni

2.Ocena zdrowotności koni

3.Pomoc w nagłych zachorowaniach u koni (mięśniochwat, morzyska)

4.Schorzenia kończyn u zwierząt

5.Zasady obchodzenia się i poskramiania bydła

6.cena zdrowotności bydła

7.Pierwsza pomoc w zachorowaniach u bydła

8. Ocena zdrowotności gruczołu mlekowego bydła

9.Apteczka weterynaryjna. Sposoby podawania leków

10.Choroby odzwierzęce

11.Choroby pasożytnicze i sposoby odrobaczania zwierząt

12.Poskramiane trzody chlewnej i sposoby oceny zdrowotności

13.Pielęgnacja i schorzenia kopyt i racic

14.Pierwsza pomoc przy urazach zwierząt (złamania, krwotoki, ropnie, opatrywanie ran)

15.Ocena zdrowotności małych zwierząt (psy, koty)

Literatura:

1. W. Bielański, T. Janowski: "Weterynaria dla zootechników". Wyd. AR Kraków, 1986

2.Hutyra F., Marek J., Manninger R., Mocsy J.: Szczegółowa patologia i terapia chorób zwierząt. PWRiL W-wa 1962. (wybrane rozdziały)

3.Rozród psów. Praca zbiorowa pod redakcją A. Dubiela, AR Wrocław, 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Tischner
Prowadzący grup: Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.