Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Embriologia i biologia rozrodu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.EIBRZ.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Embriologia i biologia rozrodu zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi embriologii i biologii rozrodu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. Na wykładach omawiane są sposoby rozmnażania się zwierząt, determinacja płci, embriogeneza układu rozrodczego ssaków, gametogeneza, mechanizmy zapłodnienia i rozwoju zarodkowego, a także endokrynologiczna regulacja funkcji rozrodczych samców i samic, funkcje łożyska i mechanizmy inicjacji porodu. Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje anatomię funkcjonalną układu rozrodczego samców i samic, ocenę ich przydatności do rozrodu, konserwację nasienia samców zwierząt gospodarskich, sztuczne unasienianie samic, ocenę budowy gamet i zarodków, diagnostykę ciąży, ocenę budowy łożysk, przebieg porodu i okresu okołoporodowego. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone są na materiale rzeźnianym, zwierzętach gospodarskich i laboratoryjnych

Pełny opis:

Wykłady

1. Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym (1 godz.)

2. Sposoby rozmnażania w świecie zwierząt. Typy układów rozrodczych zwierząt (1 godz.)

3. Etapy ontogenezy. Determinacja płci i embriogeneza układu rozrodczego ssaków. Spermatogeneza (1 godz.)

4. Rola najądrzy w procesie dojrzewania plemników. Ultrastruktura plemnika i właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich (1 godz.)

5. Dojrzałość płciowa samca i samicy; Neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca (1 godz.)

6. Neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samicy; Cykl rujowy, sezonowość (2 godz.)

7. Oogeneza i folikulogenezy; Mechanizmy owulacji (2 godz.)

8. Zaplemnienie i zapłodnienie; Kapacytacja i reakcja akrosomowa plemników, mechanizmy zapłodnienia (1 godz.)

9. Typy bruzdkowania i przedimplantacyjny rozwój zarodka ssaka (1 godz.)

10. Gastrulacja i organogeneza (1 godz.)

11. Błony płodowe, implantacja; Łożysko i jego funkcje (2 godz.)

12. Endokrynologia ciąży i mechanizmy inicjacji porodu (1 godz.)

Ćwiczenia

1.Układ rozrodczy samców zwierząt gospodarskich - ocena sekcyjna

2. Budowa i ocena histomorfologiczna narządów rozrodczych samców; Ocena przydatności samca do rozrodu: badanie i ocena kliniczna narządów rozrodczych buhaja

3. Ocena zachowania płciowego ogiera, badanie kliniczne narządów rozrodczych; pobierania i ocena makroskopowa nasienia (buhaj/ogier)

4. Ocena mikroskopowa nasienia samców zwierząt gospodarskich; wykonywanie i ocena rozmazów nasienia; koncentracja plemników

5. Krótkotrwała konserwacja nasienia samców zwierząt gospodarskich; dawki inseminacyjne i ich obliczanie

6. Długotrwała konserwacja nasienia samców zwierząt gospodarskich: zamrażanie i rozmrażanie nasienia

7. Układ rozrodczy samic zwierząt gospodarskich - ocena sekcyjna

8. Jajnik, pęcherzyk jajnikowy, oocyt i ciałko żółte; ocena budowy morfologicznej oocytów

9. Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu (na przykładzie klaczy i/lub krowy); cykl rujowy, zachowanie płciowe, badanie kliniczne i ultrasonograficzne gonad i dróg rodnych samicy; inseminacja

10. Metody oceny faz rujowego samic zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących człowiekowi (myszy, szczury, psy)

11. Laboratoryjne i kliniczne metody rozpoznawania ciąży u zwierząt gospodarskich oraz przyżyciowe badanie stanu płodu

12. Ocena budowy zarodków i płodów na dostępnym materiale

13. Ocena różnic gatunkowych w budowie łożysk na dostępnym materiale (koty, psy, bydło, konie, świnie)

14 Przebieg fizjologicznego porodu na przykładzie krowy i klaczy

15. Wybrane aspekty neonatologii

Literatura:

Literatura

1. Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 1993; 2001

2. Bielańska-Osuchowska Z., Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

3. Bielański W., Rozród Zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1979

4. Jura Cz., Klag J. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, PWN, Warszawa 2005

5. Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia Zwierząt, tom 2: Układ moczo-płciowy, str.: 290-411, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001

6.. Krzymowski T. (praca zbiorowa): Fizjologia zwierząt; PWRiL, Warszawa, 1995, str.189-194; 554-638

7. Kurpisz M. (praca zbiorowa), Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Część II: Zasady funkcjonowania narządów i komórek rozrodczych, str.: 115-202, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, 2002

8. Łukaszyk A., Bilińska B., Kawiak J., Bielańska-Osuchowska Z. (praca zbiorowa). Ultrastruktura i funkcja komórki, tom 7: Mechanizmy regulujące spermatogenezę, PWN, Warszawa, 1998

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny - testowy

Kryteria oceny :

- Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

-O cena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

-Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

-Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Wiesława Młodawska, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Wiesława Młodawska, Patrycja Mrowiec, Krzysztof Pawlak, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.