Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ATZ9.SI.HZOHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu:

Budowa organizmu zwierzęcego, okolice ciała zwierząt domowych i laboratoryjnych, rozmieszczenie struktur i narządów w określonych częściach i okolicach ciała topografia klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz jamy miednicznej.

Pełny opis:

Wykłady:

Cel przedmiotu, narzędzia i podstawowe pojęcia, którymi posługuje się anatomia topograficzna, okolice ciała zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Wybrane zagadnienia z anatomii topograficznej głowy, punkty dostępne palpacyjnie, naczynia krwionośne, węzły chłonne.

Szyja i jej okolice. Okolice grzbietu. Punkty dostępu do naczyń i węzłów chłonnych.

Ściana i jamy klatki piersiowej - okolice i punkty dostępu. Zasięg serca i płuc.

Brzuch: ściany i jama brzusznej, linie przyczepy przepony, struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per rectum.

Jama miedniczna - struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per vaginum.

Kończyna piersiowa i brzuszna – okolice i punkty dostępu.

Anatomia topograficzna w badaniach RTG i USG

Realizowane efekty uczenia się:

ATZ_W01, ATZ_W04, ATZ_W11, ATZ_W08, ATZ_K01, ATZ_K10

Ćwiczenia laboratoryjne

Wprowadzenie do przedmiotu, cel i metody anatomii topograficznej. BHP w prosektorium i przy zwierzętach.

Anatomia topograficzna zewnętrzna i wewnętrzna szynszyli - egzenteracja

Wybrane zagadnienia z anatomii topograficznej fermowych psowatych i łasicowatych - egzenteracja

Skóra, mięśnie oraz narządy wewnętrzne zwierząt amatorskich i laboratoryjnych - egzenteracja

Topografia zewnętrzna klaczy/ogiera – Ćwiczenia praktyczne Przegorzały

Anatomia topograficzna wewnętrzna zwierząt gospodarskich. Badania poubojowe – ćwiczenia terenowe

Anatomia topograficzna wewnętrzna zwierząt gospodarskich. Badania poubojowe – ćwiczenia terenowe

USG jamy brzusznej i miednicznej psa i kota

Realizowane efekty uczenia się

ATZ_U01, ATZ_ U03, ATZ_U04, ATZ_U10, ATZ_U15, ATZ_K04, ATZ_ K032

Literatura:

Podstawowa:

Kobryń F. Kobryńczuk K. Kompendium anatomii topograficznej. Wydawnictwo SGGW

Milart Z. Anatomia topograficzna zwierząt domowych. PWRiL.

Popesco P. Atlas anatomii topograficznej zwierząt. PWRiL. 2008.

Uzupełniająca:

Akajewski A. Anatomia zwierząt domowych, PWRiL.

Kόnig H.E., Liebech H-G. Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka.

Milart Z. Anatomia topograficzna zwierząt domowych, Wydawnictwo AR Lublin

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

Potrafi zidentyfikować i opisać biologię wybranych gatunków zwierząt należących do rzędu Rodentia, Lagomorpha, Canidae i Mustelidae oraz Felidae

Potrafi opisać budowę i położenie ważnych dla rozwoju i wzrostu narządów i układów wybranych zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi rozpoznać zmiany w budowie oraz topografii narządów i układów u zwierząt zdrowych i podczas procesu chorobowego

Potrafi zidentyfikować i opisać biologię wybranych gatunków zwierząt należących do rzędu Rodentia, Lagomorpha, Canidae i Mustelidae oraz Felidae

Potrafi nazywać podstawowe tkanki i narządy zwierzęce wykorzystywane w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi

Wskazuje okolice ciała zwierząt oraz określa położenie poszczególnych narządów i tkanek rozpoznać okolice ciała oraz określać położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, oceniać budowę i funkcjonowanie poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmu ssaków i ryb

Potrafi określić procesy i zmiany zachodzące w organizmie żywym związane ze wzrostem, rozwojem i użytkowością

Potrafi umiejętnie pobrać próbki do badań podczas badania i egzenteracji zwierząt domowych i laboratoryjnych rozpoznać okolice ciała oraz określać położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, oceniać budowę i funkcjonowanie poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmu ssaków i ryb

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

Samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych

Wykazania aktywnej postawy w zdobywaniu i rozszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy organizmów żywych

Świadomej odpowiedzialności zawodowej i społeczna za produkcję środków spożywczych

Postępowania zgodnie z zasadami etyki w praktyce zawodowej i działaniu własnym

Wrażliwości na los zwierząt i środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej. Student odpow3iada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia poruszone na wykładach i. Na ocenę pozytywna należy odpowiedzieć na co najmniej 3 pytania:

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i i uzyskać zaliczenie z wszystkich kolokwiów zaliczeniowych;

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Joanna Pulit, Olga Szeleszczuk, Marek Tischner, Ewa Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.