Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIBIO.SL.HZOBX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów ze specyfiką świata mikroorganizmów ich stopniem zróżnicowania i rolą jaką pełnią w biosferze i gospodarce człowieka. Studenci poznają pożyteczne i szkodliwe mikroorganizmy dla organizmów zwierzęcych i ludzi oraz procesy przez nie przeprowadzane.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów ze specyfiką świata mikroorganizmów ich stopniem zróżnicowania i rolą jaką pełnią w biosferze i gospodarce człowieka. Wykłady umożliwią poznanie budowy mikroorganizmów, mechanizmów ich funkcji życiowych oraz ich relacji z innymi organizmami, przedstawią zasady funkcjonowania tych organizmów w ich środowisku. Studenci poznają pożyteczne i szkodliwe mikroorganizmy dla organizmów zwierzęcych i ludzi oraz procesy przez nie przeprowadzane. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem zrozumienia zasad funkcjonowania organizmów żywych na poziomie komórkowym oraz populacji w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem. Wiedza ta pozwala nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania mikroorganizmów i procesów biochemicznych przez nie przeprowadzanych.

Literatura:

1.H.G. Schlegel – Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

2.W.J.H. Kunicki – Goldfinger – Życie bakterii. PWN, Warszawa

3.J. Nicklin i in. – Krótkie wykłady. Mikrobiologia. PWN, Warszawa

4. A.A. Salyers, D.D. Whitt – Mikrobiologia. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student potrafi rozróżniać grupy systematyczne mikroorganizmów. Potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup mikroorganizmów. Potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania mikroorganizmów.

Umiejętności - Student Potrafi użytkować podstawowy sprzęt mikrobiologiczny. Potrafi przygotować preparaty mikroorganizmów

Potrafi posłużyć się mikroskopem. Potrafi sporządzać podłoża mikrobiologiczne i barwniki.

Kompetencje - Student nabędzie świadomość zasad funkcjonowania świata mikroorganizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna wystawiana jest, jeśli student w zakresie jednej ze składowych (wiedza, umiejętności, kompetencje) uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów.

Ocena dostateczna dotyczy gdy student uzyska przynajmniej 55% wspomnianych efektów.

Ocena ponad dostateczna (3,5) dotyczy gdy student uzyska średnią efektów (61-70%). Ocena dobra (71-80%), ponad dobra (81-90%), bardzo dobra (powyżej 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.