Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIBIO.SI.HZOPX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Prewencja 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze stopniem zróżnicowania mikroorganizmów i ich rolą w biosferze i gospodarce człowieka. Zajęcia mają przedstawić pożyteczne i szkodliwe mikroorganizmy dla organizmów zwierzęcych i ludzi oraz od czego zależy ten podział.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze stopniem zróżnicowania mikroorganizmów i ich rolą w biosferze i gospodarce człowieka. Wykłady umożliwią poznanie relacji między mikroorganizmami a innymi organizmami, przedstawią zasady funkcjonowania tych organizmów w ich środowisku. Zajęcia mają przedstawić pożyteczne i szkodliwe mikroorganizmy dla organizmów zwierzęcych i ludzi oraz od czego zależy ten podział. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego kontrolowania mikroorganizmów, szczególnie ważnej w prewencji weterynaryjnej, w której dąży się do zachowania i ochrony zdrowia zwierząt narażonych na szkodliwe działanie mikroorganizmów.

Literatura:

1.H.G. Schlegel – Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

2.W.J.H. Kunicki – Goldfinger – Życie bakterii. PWN, Warszawa

3.Z. Libudzisz – Mikrobiologia techniczna T. 1. PWN, Warszawa

4.J. Wawrzkiewicz – Mikrobiologia weterynaryjna. PWN, Warszawa

5. A.A. Salyers, D.D. Whitt – Mikrobiologia. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup mikroorganizmów. Potrafi rozróżniać grupy systematyczne mikroorganizmów. Potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania mikroorganizmów.

Umiejętności - Student potrafi przygotować preparaty mikroorganizmów. Potrafi posłużyć się mikroskopem.

Potrafi sporządzać podłoża mikrobiologiczne i barwniki.

Potrafi użytkować podstawowy sprzęt mikrobiologiczny.

Kompetencje - Student nabędzie świadomość zasad funkcjonowania świata mikroorganizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna wystawiana jest, jeśli student w zakresie jednej ze składowych (wiedza, umiejętności, kompetencje) uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów.

Ocena dostateczna dotyczy gdy student uzyska przynajmniej 55% wspomnianych efektów.

Ocena ponad dostateczna (3,5) dotyczy gdy student uzyska średnią efektów (61-70%). Ocena dobra (71-80%), ponad dobra (81-90%), bardzo dobra (powyżej 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.