Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia surowców i produktów zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MBZ.M9.NI.HZONZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia surowców i produktów zwierzęcych
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Hodowla zwierząt sem.2, niestacjonarne elektywy do wyboru
Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat drobnoustrojów bytujących w różnych rodzajach żywności pochodzenia zwierzęcego, ich właściwości fizjologicznych i rodzaju oddziaływania. Ponadto, omówiona zostanie mikrobiota specyficzna dla poszczególnych rodzajów żywności zwierzęcego pochodzenia z uwzględnieniem związanych z jej obecnością zagrożeń, zarówno trwałości produktów, jak i bezpieczeństwa dla konsumentów.

Pełny opis:

Wykłady: Bezpieczeństwo i klasyfikacja zanieczyszczeń żywności. Drobnoustroje występujące w żywności. Czynniki środowiskowe kształtujące jakość żywności. Drobnoustroje wskaźnikowe.Procesy psucia się żywności powodowane przez drobnoustroje. Mikrobiologia surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego. Mikrobiologia mięsa i wędlin. Mikrobiologia mięsa drobiu i przetworów drobiowych. Mikrobiologia mleka i produktów mleczarskich.

Mikrobiologia ryb i przetworów rybnych. Mikrobiologia jaj i przetworów z jaj.

Mykotoksyny w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zatrucia pokarmowe i choroby przenoszone przez żywność.

Ćwiczenia: Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii surowców i produktów zwierzęcych. Metody izolacji drobnoustrojów (metoda odciskowa, posypowa i sedymentacyjna) z żywności (produkty płynne i stałe). Podstawowe metody stosowane w analizie mikrobiologicznej. Zalecenia ogólne i pobór próbek do badań mikrobiologicznych.

Bakterie mlekowe. Ocena jakości mleka metodą reduktazową. Barwienie preparatów z produktów mleczarskich (maślanka, kefir, jogurt itp.). Bakterie probiotyczne. Szkodliwa rola bakterii występujących w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego. Fermentacja masłowa. Barwienie bakterii metodą Schaeffera-Fultona. Ocena bakterioskopowa czystości mięsa..

Metody badań bakterii wskaźnikowych. Analiza mikrobiologiczna mięsa i przetworów mięsnych metodą posiewu seryjnych rozcieńczeń.

Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań. Obserwacja preparatów wykonanych z hodowli bakteryjnych. Analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego surowego mleka i serów.Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań. Obserwacja preparatów wykonanych z hodowli bakteryjnych. Mikrobiologia jaj i przetworów z jaj. Analiza mikrobiologiczna skorupy i żółtka jaj.Odczyt wyników badań. Wyznaczanie liczby mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań. Obserwacja preparatów wykonanych z hodowli bakteryjnych. Drobnoustroje wskaźnikowe. Charakterystyka bakterii z rodzaju Salmonella.Mikrobiota pomieszczeń inwentarskich. Analiza mikrobiologiczna powietrza i powierzchni ścian. Zaliczenie.

Literatura:

Molenda J.., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. 2010. UP.Wrocław

2. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., 2009. Mikrobiologia żywności. Teoria i ćwiczenia. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław.

3. Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z. 2009. Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i II, PWN, Warszawa.

1. Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B.2009. Mikrobiologia żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

2. Steinka I. 2011. Mikrobiologia żywności i materiałów przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

- poszczególne grupy systematyczne drobnoustrojów, opisuje morfologię i fizjologię drobnoustrojów ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w produkcji zwierzęcej,

- metody przetwórstwa i oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz zasady skupu i klasyfikacji zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych; zna zasady nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad pozyskiwaniem, transportem i przetwórstwem środków pochodzenia zwierzęcego; choroby zwierząt i zoonozy.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- interpretować zjawiska zachodzące w środowisku pod wpływem mikroorganizmów; posługiwać się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi stosowanymi w izolacji czystych kultur; identyfikować kultury mikrobiologiczne,

- dokonać podstawowej oceny jakościowej surowców pochodzenia zwierzęcego, transportu i przetwórstwa produktów zwierzęcych pod kątem przepisów sanitarno-weterynaryjnych oraz prawidłowo interpretować i stosować prawo weterynaryjne i żywnościowe obowiązujące w UE i Polsce

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

- oceny ryzyka i skutków wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test z wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.