Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne surowców paszowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.ZAN9.SM.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne surowców paszowych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Występowanie w paszach stosowanych w żywieniu zwierząt zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych o negatywnym wpływie na organizm zwierzęcy.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące występowania w surowcach paszowych i paszach zanieczyszczeń biologicznych (mikroflora patogenna, mikotoksyny, odchody zwierząt, obornik, gnojowica, odpady komunalne) i chemicznych (metale ciężkie, pestycydy, fungicydy, dioksyny, bifenyle chlorowane, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki azotowe, aminy biogenne) oraz ich wpływ na organizm i produkty zwierzęce. Omówione zostaną ponadto żywieniowe sposoby ograniczania pobierania wymienionych zanieczyszczeń przez zwierzęta.

Literatura:

1. Kabata=Pendias A., Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa, 1999.

2. Harborne J.B. Ekologia biochemiczna. PWN Warszawa, 1997.

3. Zakrzewski S.M. Podstawy toksykologii środowiska. PWN Warszawa, 2000.

4. Makles Z., Świątkowski A., Grybowska S. Niebezpieczne dioksyny. Wyd. Arlkady sp. z o.o.

5. Pyś J.B. Pierwiastki śladowe w roślinach pastewnych, dawkach pokarmowych i mleku krów w rejonach oddziaływania przemysłu siarkowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy, z. 253, 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- Procesy zachodzące w biocenozach i ekosystemach lądowych; posiada wiedzę z zakresu wpływu czynników fizycznych, chemicznych i antropologicznych na strukturę ekosystemów i biocenoz.

metody i techniki kształtowania przyrody, poprawy dobrostanu zwierząt i jakości ich życia; posiada znajomość potencjalnych zagrożeń wynikających z eksploatacji środowiska.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- Interpretuje procesy ekologiczne z udziałem organizmów zwierzęcych; ocenia stan skażenia środowiska oraz odpowiednie metody i technologie w celu poprawy dobrostanu zwierząt i jakości ich życia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- samodzielnie wyszukuje informacje w dostępnej literaturze dotyczące biologicznych i chemicznych zanieczyszczeń surowców paszowych; ma świadomość poszerzania zakresu wiedzy

- posiada świadomość skutków oddziaływania człowieka na ekosystemy oraz rodzajów zagrożeń ze stosowania zaawansowanych technik przyczyniających się do emisji skażeń biologicznych i chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie na ocenę (5 pytań z materiału wykładowego).

Seminarium - zaliczenia na ocenę prezentacji audiowizualnej przygotowanej przez 2.osobowe zespoły studentów.

Udział oceny z zaliczania wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: Jan Pyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Barć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Barć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.