Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.LAB9.SL.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z żywieniem wybranych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi (psy, koty, gryzonie), amatorskich (gady, ryby akwariowe, ptaki ozdobne) oraz zwierząt laboratoryjnych. Ponadto zostanie poruszona specyfika trawienia oraz charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu tych zwierząt. Omówione zostaną również skutki nieprawidłowego żywienia oraz choroby metaboliczne występujące u wybranych zwierząt amatorskich.

Pełny opis:

Wykłady

Specyfika trawienia i przemiany składników pokarmowych u wybranych zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Charakterystyk karm oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych oraz systemy oceny ich wartości pokarmowej

Zasady żywienia zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych (ryb akwariowych, gadów, gryzoni domowych i królików, ptaków ozdobnych oraz zwierząt mięsożernych) technika karmienia, produkcja karmy żywej i przemysłowej

Wpływ składników pokarmowych na zdrowie i ekspozycyjność zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Choroby powodowane nieprawidłowym żywieniem wybranych zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Systemy dystrybucji karm przemysłowych i dodatków paszowych dla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych (sklep zoologiczny)

Ćwiczenia

Podstawy projektowania i tworzenia strony internetowej

Panel 1 – Układ pokarmowy i fizjologia trawienia zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Panel 2 – Normy żywienia zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Panel 3 – Rodzaje karm i techniki karmienia dla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Panel 4 – Układanie dawki pokarmowej, bilansowanie mieszanki pełnoporcjowej dla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Panel 5 – Porównanie karm przemysłowych dla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Panel 6 – Skutki nadmiaru oraz niedoboru składników pokarmowych u zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Literatura:

1. Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut

2. Exotic Animal Care and Management. Judah, Nuttall, 2008, Thomson Delmar Learning

3. NRC- Normy żywienia: Nutrient requirements of dogs and cats (2006), laboratory animals (1995)

4. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3. 2015

5. Żywienie dzikich zwierząt, red. Sawosz Chwalibóg, Kosieradzka, 2012

6. Barteczko J., Vlizlo V., Lasek O. 2008. Investigations on nutrients digestibility of traditional and commercial diet in german shepherd dogs. The Anim. Biol., 10, 1-2, 189-195.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wartość odżywczą komponentów oraz karm stosowanych w żywieniu zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Charakteryzuje wymagania pokarmowe zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych w poszczególnych stanach fizjologicznych. Zna konsekwencje nieprawidłowego żywienia oraz zasady stosowania diet specjalistycznych

Posiada wiedzę dotyczącą technik karmienia zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Umiejętności

Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych w różnych stanach fizjologicznych

Wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Potrafi analizować i porównywać składy komponentowe oraz wartość pokarmową produktów żywieniowych dla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

Potrafi zaprojektować i przygotować stronę internetową

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Dba o prawidłowe żywienie zwierząt uwzględniając ich specyficzne wymagania

Potrafi wyszukiwać i korzystać z literatury naukowej oraz syntetycznie przedstawiać wyniki,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej (test); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Praca w grupach. Na ocenę pozytywną należy zaprojektować i zrealizować 5 z 6 paneli tematycznych. Strona internetowa oceniana jest na każdych następnych ćwiczeniach wg następujących kryteriów: poprawność merytoryczna (2 p), wyczerpanie tematu (1 p), układ graficzny (1 p), poprawność cytowań (1 p). Ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanych punktów :27-30 – bdb; 26 pdb; 20-25 db; 19 – pdst; 15-18 – dst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.