Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w żywieniu zwierząt i produkcji pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.B9.SMN.HZOXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w żywieniu zwierząt i produkcji pasz
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje omówienie możliwości wykorzystania produktów biotechnologicznych w praktycznym żywieniu wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów ich działania. Dotyczy to m. in. enzymów paszowych, kwasów organicznych, probiotyków, prebiotyków, synbiotyków, aminokwasów, antybiotyków. W ramach przedmiotu omówiona jest również tematyka wpływu GMO na zwierzęta gospodarskie. Specjalną uwagę zwraca się na nutrigenomikę i perspektywy jej wykorzystania w praktycznym żywieniu zwierząt

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu będzie obejmowała:

1 Dodatki paszowe – definicje, prawo paszowe, podział dodatków. Dlaczego stosuje się dodatki paszowe w żywieniu zwierząt ?

2 Biotechnologiczne dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (przeżuwaczy, trzody chlewnej, drobiu, koni, owiec, zwierząt towarzyszących, zwierząt laboratoryjnych

3 Procesy biotechnologiczne w produkcji dodatków paszowych i konserwacji pasz

4 Pasze z GMO. Konsekwencje ich stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich

5 Zapoznanie z dodatkami biotechnologicznymi, uzasadnienie ich stosowania

6 Wyliczanie wartości pokarmowej mieszanek paszowych dla trzody chlewnej i drobiu z zastosowaniem biotechnologicznych dodatków paszowych

7 Ćwiczenia terenowe – wizyta w mieszalni pasz i gospodarstwie rolnym praktyczne zastosowanie dodatków biotechnologicznych

8 Dyskusja panelowa: GMO jako pasze dla zwierząt – jestem za czy przeciw ?

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Wydawnictwa „Biotechnology in the feed industry”(Alltech, USA)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Charakteryzuje procesy biotechnologiczne stosowane w produkcji pasz i dodatków paszowych

- Wymienia i opisuje dodatki biotechnologiczne stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

- Zna pasze genetycznie modyfikowane i ich znaczenie w żywieniu zwierząt

Umiejętności:

- Dobiera odpowiednie dodatki paszowe dla wybranych gatunków zwierząt

- Wylicza wartość pokarmową mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich z zastosowaniem biotechnologicznych dodatków paszowych

- Ocenia wpływ zastosowania dodatków biotechnologicznych na konserwację pasz

Kompetencje:

- Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki

- Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, chętnie podejmuje dyskusję

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W - wiedza, U - umiejętności lub K - kompetencje) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.