Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.AGRO9.SI.HZOHY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady i techniki żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych.

Pełny opis:

Charakterystyka surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu zwierząt (koni ras prymitywnych, kuców, osłów, mułów, owiec, kóz, lam, alpak, świń miniaturowych, drobiu ozdobnego, królików), preferowanych do chowu w gospodarstwach agroturystycznych. Niekonwencjonalne sposoby konserwowania pasz. Zasady i sposoby żywienia tych zwierząt.

Literatura:

1. Świetlikowska U. Agroturystyka. Wyd. SGGW Warszawa, 1998.

2. Jamroz D. (Red.). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. PWN Warszawa, 2015.

3. Ceregrzyn M., Lechowski R., Barszczewska B. Podstawy żywienia psów i kotów. Wyd. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2013.

4. Kowalski Z.M. ABC hodowcy kóz. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa, 1995.

5. Branżowe czasopisma popularno-naukowe.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna zasady i techniki żywienia zwierząt, metody produkcji oraz oceny wartości pokarmowej pas; posiada wiedzę odnośnie specyfiki żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych oraz wpływie stosowanych pasz na organizmy tych zwierząt.

Absolwent potrafi ocenić potrzeby pokarmowe zwierząt; komponować i bilansować dawki pokarmowe; ocenić jakość i wartość pokarmową pasz.

Absolwent potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim, dotyczące żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych z wykorzystaniem różnych źródeł.

Absolwent jest gotów do uczenia się i stałego dokształcania oraz wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy podczas wykonywania zawodu.

Absolwent jest gotów do świadomego podnoszenia odpowiedzialności za przekazywane treści zawodowe w ramach działalności doradczej i upowszechnieniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - student odpowiada na 20 pytań obejmujących najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; za ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 12 pytań; udział o ceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.