Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cell Signalling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZa.CEL9.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cell Signalling
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students will be studied the types and processes of cell communications. The types of signaling -endocrine, immune and nervous. Types of cell receptors, classes of antibodies and immunity. Diseases of cell communication system. Intracell mechanisms of action.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Types of communications

2. Processes of communications

3. Reasons of cel communication

4. Cell -cell chemical signalling

5. Responses of cells

6. Endocrine communications

7. Role of hormones

8. Hormones structure

9. Hormones action

10. Regulation of blood glucose

11. Nervous-endocrine interaction

12. Anterior pituitary hormones

13. Hormones regulating metabolism

14. Hormones of the hypothalamus

15. Immune system roles

16. Lymphoidal system

17. Development of red and white cells

18. Lines of defense

19. Leukocytes

20. Inflammatory responses

21. Fewer

22. Structure of antibody (Ab)

23. Classes of Ab

24. Cell mediated immune responses

25. The aim of vaccination

26. Passive immunity

27. Blood types

28. Autoimmune diseases

29. Key attributes of immune system

30. Types of receptors

31. Steroid hormones receptors

32. Protein receptors

33. Cell surface receptors

34. G-protein receptors

35. Cholinergic receptors

Literatura: (tylko po angielsku)

Alberts etal. Molecular biology of the cell. V ed.2008

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge-general knowledge about the physiology of cells, comparison of receptors, antagonists, agonists, routes of cell communications

Skills- student has the ability to develop its knowledge using books, prepare the experimental metods, discuss the publications

Social competences-student has the ability to work in the group

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1. Fail (F): some more work required before the credit can be awarded; it is issued when during the course the student have obtained less than 55% of the required effects of at least from one of the three components of the educational results

2. Sufficient (E): performance meets the minimum criteria, it is issued when during the course the student have obtained at least 55% of the required effects of each components of the educational results

3. Satisfactory (D): fair but with significant shortcomings; it is issued on the basis of the arithmetic average of the three components of educational results

4. Good (C): generally sound work with a number of notable errors; it is issued on the basis of the arithmetic average of the three components of educational results

5. Very good (B): above the average standard but with some errors; it is issued on the basis of the arithmetic average of the three components of educational results

6. Excellent (A): outstanding performance with only minor errors; it is issued on the basis of the arithmetic average of the three components of educational results

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

na

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)