Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animal and Human Physiology and Endocrinology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZa.ANI9.SI.HZOXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animal and Human Physiology and Endocrinology
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The objective of the course is to provide the undergraduate students with an updated knowledge about the basic physiology and endocrinology of human and animals.This course helps student to understand how animals adapt physiologically to new environments. Several physiological systems are explain: nervous, muscles, cardiovascular, respiratory, digestive and metabolic, renal, sensory, endocrine and immunity. The weekly session complements lecture, laboratory work, observation, data collection, measurements

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures

1. Physiology of cell membrane

2. Nervous system introduction

3. Neurons, anatomy of brain

4.Communication between neurons, sensory testing

5. Physiology of pain

6. Circulation overwiew. Heart and blood flow

7.Basic muscle anatomy and physiology

8.Kidneys, body fluids

9.Immunity, blood cells

10.Digestive system and absorption

11. Respiratory system

12. Regulation of metabolism

13. Endocrine glands

14. Glycemic control

15.Physiology of bones formation

Laboratory classes

1.Blood circulation -blood composition, cells, blood groups

2. Hematocrit, hemoglobin

3. Digestion -enzymes and metabolites

4.Estimation of glucose level

5. Estimation of protein and lipids levels

6. Chromatographic evaluation of tissues proteins

Literatura: (tylko po angielsku)

W.F. Ganong - Review of medical physiology

W.Guyton - Medical physiology

W.S. Hoar -General and comparative physiology

Wilson &Foster - Williams Textbook of endocrinology

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Understanding the diversity of physiological adaptations in human and animals.

Understanding the interaction of cells, organs and systems.

Student willbe able to record, interpret, make conclusions from experimental and theoretical data.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lectures: test 30 questions (C=satisfactory >16 positive answers

Laboratory: statistic assignment, hematology data table, renal physiology lab report, glucose lab record -written during 2 weeks after the lab work

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

no obligatory

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)