Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia fizjologicznych funkcji organizmu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.ZFFO9.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia fizjologicznych funkcji organizmu II
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści elektywu mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zaburzeń fizjologicznych funkcji układów w organizmie - endokrynnego, nerwowego, immunologicznego, pokarmowego a także metabolizmu i procesów w rozwoju zwierząt.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Zaburzenia wzrostu i rozwoju.

2. Procesy starzenia.

3. Choroby związane z wiekiem.

4. Przyczyny i skutki bólu.

5. Neuroendokrynologiczne objawy uzależnień.

6. Zaburzenia metabolizmu.

7. Endokrynne podstawy nadciśnienia tętniczego.

8. Budowa komórki nowotworowej.

9. Rola wirusów i retrowirusów jako czynników transformujących

10. Klasyfikacja onkogenów i ich protein.

11. Endokrynologiczne objawy nowtworów.

12. Zastosowanie metod hodowli komórkowych.

13. Epidemiologia nowtworów.

Literatura:

1. Fizjologia zwierząt. T. Krzymowski, J. Przała, PWRiL, 2005.

2. Endokrynologia w praktyce klinicznej. Diagnostyka i leczenie. H. Frank, P. Muller, T. Lohman, PZWl, 2008.

3. Patofizjologia. S. Maśliński, J. Ryżewski, PZWL 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe pojęcia dotyczące zaburzeń fizjologicznych funkcji organizmu.

Fizjologiczne reakcje organizmu i zagrożenia zaburzających homeostazę.

Metabolizm i proces rozwoju zwierząt podczas wybranych zaburzeń fizjologicznych.

Umiejętności:

Wykazanie różnicy pomiędzy fizjologicznym a patologicznym funkcjonowaniem organizmu zwierzęcego.

Przedstawienie przebiegu wybranych zaburzeń układów: endokrynnego, nerwowego, immunologicznego i pokarmowego.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie.

Umiejętność przekazania wiedzy z zakresu zaburzenia fizjologicznych funkcji organizmu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (prezentacja lub zaliczenie pisemne).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)