Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FPKZ9.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Klasyfikacja i nomenklatura komórek fizjologicznych i patologicznie zmienionych.

2. Patofizjologia, epigenetyka, onkogeny.

3. Przyczyny zaburzeń procesów fizjologicznych.

4. Charakterystyka zaburzeń fizjologii komórek przewodu pokarmowego.

5. Charakterystyka zaburzeń fizjologii komórek błon śluzowych.

6. Zmiany aktywności komórek podczas wzrostu i rozwoju.

7. Zaburzenia aktywności komórek wywołane procesami starzenia.

8. Efekty narządowe/układowe wywołane zmianami szlaków metabolicznych.

Literatura:

1. Fizjologia człowieka w zarysie red. Traczyk PZL 2011

2. Patofizjologia, Demjanow

3. Molecular Biology of The Cell, Alberts et al.2008

1. Krystyna Koziec. Fizjologia zwierząt. Rozdział 3: Wydzielanie wewnętrzne. (T. Krzymowski i J. Przała - red.) PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe wiadomości z zakresu klasyfikacji, nomenklatury zmian fizjologii oraz przyczyny zaburzeń wybranych procesów w komórce

Wiadomości dotyczące komórek intensywnie rosnących - przewodu pokarmowego, błon śluzowych

Etapy metabolizmu składników pokarmowych podczas różnych etapów rozwoju organizmu.

Przyczyny i skutki odchyleń od norm fizjologicznych komórek zwierzęcych zmienionych podczas procesu nowotworzenia.

Umiejętności:

Wykazanie różnicy w metabolizmie komórek fizjologicznych i patologicznych.

Dostosowanie wybranych testów diagnostycznych.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie.

Umiejętność przekazania wiedzy dotyczącej zmian metabolicznych w komórkach różnych narządów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (prezentacja).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)