Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZZW.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs obejmuje wiadomości z zakresu fizjologii komórki, układów, narządów i całego organizmu podczas poszczególnych okresów życia zwierząt. Wykłady podzielono na cykle: 1.Układ nerwowy i jego wpływ na regulację funkcji życiowych;2.Odporność i fizjologia wzrostu;3.Fizjologia trawienia i metabolizmu podstawowych składników pokarmowych; 4.Fizjologia wysiłku fizycznego, gospodarki wodnej i termoregulacji;5.Fizjologia rozrodu. Taki podział pozwoli na zapoznanie się z wszystkimi najważniejszymi mechanizmami regulacyjnymi w organizmie.

Pełny opis:

1.Komórki i ich funkcje. Fizjologia błon komórkowych

2.Centralny układ nerwowy

3.Układ wegetatywny

4.Zmysły –wzrok, słuch, węch, smak, ból

5.Odporność. Choroby autoimmunologiczne

6.Fizjologia wzrostu. Czynniki wzrostowe

7.Fizjologia trawienia. Wchłanianie

8.Fizjologiczna rola tkanki tłuszczowej

9.Metabolizm białek i węglowodanów

10.Fizjologia gospodarki wodnej

11.Fizjologia mięśni i wysiłku fizycznego

12.Termoregulacja

13.Fizjologia reprodukcji

14.Fizjologia ciąży i porodu

15.Fizjologia laktacji

Literatura:

Fizjologia zwierząt red. Krzymowski

Fizjologia człowieka red. Traczyk

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego.

Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, laktacja.

Charakterystyka rytmów biologicznych, zachowań behawioralnych.

Umiejętności:

Przekazanie wiedzy o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Zrozumienie praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt, homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Jest świadom odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

Potrafi pracować w grupie w laboratorium.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne: pisemne zaliczenie trzech kolokwiów.

Wykłady: egzamin pisemny.

Ocena końcowa: 60% wagi egzamin z wykładów, 40% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)