Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZZW.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Fizjologia zwierząt jest nauką o czynności żywego organizmu, a także mechanizmami kierującymi tymi czynnościami. Dotyczy to zarówno komórki, narządów, a także układów całego organizmu zwierzęcego. Celem nauki jest poznanie czynności i mechanizmów regulacyjnych na poziomie komórek, narządów, układów oraz całego organizmu. Szczególnie dokładnie zostaną omówione układy nerwowy i endokrynny, a także czynność układu pokarmowy, rozrodczy i okres laktacji.

Pełny opis:

1.Budowa komórki, czynność organelli komórkowych. Kontrola i regulacja funkcji komórki. Komunikacja pomiędzy komórkami. Rola krwi w organizmie, czynność narządów krwiotwórczych. Odporność komórkowa i humoralna. Krzepnięcie krwi.

2.Czynność komórek nerwowych. Podział anatomiczny i fizjologiczny układu nerwowego. Układ nerwowy autonomiczny. Odruchy. Łuk odruchowy. Rodzaje czucia. Narządy zmysłów. Czucie bólu.

3.Regulacja krążenia i ciśnienia krwi, charakterystyka naczyń krwionośnych. Układ limfatyczny. Kontrola pobierania pokarmu. Charakterystyka enzymów trawiennych.

4.Wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Czynność wątroby. Specyfika trawienia u przeżuwaczy. Rodzaje przedżołądków. Mikroorganizmy przedżołądków.

5.Układ endokrynny. Regulacja sekrecji i aktywności hormonów, sprzężenia zwrotne. Docelowe działanie hormonów. Neurosekrecja. Hormony podwzgórza i przysadki. Czynność tarczycy, przytarczyc, trzustki, jajników i jąder. Szyszynka. Fizjologia ciąży, porodu i laktacji. Mechanizm wytwarzania i wydzielania mleka.

Literatura:

1.Fizjologia zwierząt, Red. T. Krzymowski i J. Przała, wyd. 8, PWRiL,

2.Fizjologia człowieka w zarysie, W. Traczyk, PZWL

3.Fizjologia zwierząt z elementami anatomii?, Red. L. Dusza. Wyd. ART (UW-M) Olsztyn

4.Ćwiczenia z zakresu fizjologii zwierząt, S. Bobek, Skrypty AR Kraków 1983

Efekty uczenia się:

1. Student zdobywa podstawą wiedzę o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym, zrozumienie funkcjonowania zdrowego organizmu zwierząt oraz istniejącymi zależnościami pomiędzy układami i narządami organizmu

2. Rozróżnia i opisuje budowę komórek i tkanek oraz układów podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, charakteryzuje ich funkcjonowanie, opisuje procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego.

3. Tłumaczy współdziałanie określonych narządów i układów, wskazuje na nadrzędną rolę układu krążenia i nerwowego oraz układów neuroendokrynnych w utrzymaniu homeostazy organizmu

4. Określa położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, ocenia budowę i funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcia, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych.

5. Student przeprowadza reakcje i pokazy obrazujące procesy zachodzące w organizmie oraz interpretuje uzyskane wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy tego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Dorota Katarzyńska-Banasik, Kinga Kowalik, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.