Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekotoksykologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.ETOZW.SI.HZORX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opis przedmiotu: Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Zootechnika z podstawowymi zagadnieniami ekotoksykologii i oddziaływania trucizn na organizm, wpływu czynników ustrojowych na ich toksyczność. Określenia dawki i stężenia oraz podziału substancji toksycznych i czynników szkodliwych. Słuchacze zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu wybranych substancji toksycznych na funkcję komórek oraz podstawowych narządów i układów organizmu (nerwowy, pokarmowy, wydalniczy, immunologiczny i enndokrynny).

Efekt kształcenia: rozumienie podstawowych zagadnień toksykologii oraz wpływu wybranych substancji toksycznych na czynność poszczególnych układów organizmu.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt wykładów:

L.p. Tematy wykładów Liczba godzin

1. Podstawowe zagadnienia i pojęcia ekotoksykologii 2

2. Losy ksenobiotyków w organizmie (drogi wnikania, rozmieszczenie, metabolizm i wydalanie) 2

3. Wpływ związków toksycznych na czynność układu nerwowego 2

4. Oddziaływanie ksenobiotyków na układ endokrynny 2

5. Ksenobiotyki a czynność układu pokarmowego i wydalniczego 2

6. Wpływ substancji toksycznych na funkcję układu oddechowego i odporność organizmu 2

7. Mutagenne i kancerogenne działanie toksyn 2

8. Zaliczenie przedmiotu. 1

Razem 15

Forma zakończenia: Zaliczenie

Literatura:

1. Stanley E. Manahan, „Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne”, PWN, 2006.

2. C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall„Podstawy ekotoksykologii”, PWN, 2002.

3. Paweł Rejmer, „Podstawy toksykologii”, Wydawnictwo Ekoinżynieria, Lublin 1997

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.