Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekotoksykologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.EKOZ5.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt stacjonarne 5 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Zootechnika z podstawowymi zagadnieniami ekotoksykologii i oddziaływania trucizn na organizm, wpływu czynników ustrojowych na ich toksyczność. Określenia dawki i stężenia oraz podziału substancji toksycznych i czynników szkodliwych. Słuchacze zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu wybranych substancji toksycznych na funkcję komórek oraz podstawowych narządów i układów organizmu (nerwowy, pokarmowy, wydalniczy, immunologiczny i enndokrynny).

Pełny opis:

1.Podstawowe zagadnienia i pojęcia ekotoksykologii

2.Losy ksenobiotyków w organizmie (drogi wnikania, rozmieszczenie, metabolizm i wydalanie)

3.Wpływ związków toksycznych na czynność układu nerwowego

4.Oddziaływanie ksenobiotyków na układ endokrynny

5.Ksenobiotyki a czynność układu pokarmowego i wydalniczego

6.Wpływ substancji toksycznych na funkcję układu oddechowego i odporność organizmu

7.Mutagenne i kancerogenne działanie toksyn

Literatura:

1. Stanley E. Manahan, „Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne”, PWN, 2006.

2. C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall„Podstawy ekotoksykologii”, PWN, 2002.

3. Paweł Rejmer, „Podstawy toksykologii”, Wydawnictwo Ekoinżynieria, Lublin 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe zagadnienia toksykologii.

Wpływ wybranych substancji toksycznych na czynność poszczególnych układów organizmu.

Wpływ ksenobiotyków na fizjologię organizmu.

Umiejętności:

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Wybranie odpowiedniej metody i testu do analizy potencjalnych toksykantów.

Kompetencje społeczne:

Przekazanie wiedzy z zakresu ekotoksykologii.

Gotowość do pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (prezentacja lub referat).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.