Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.EKOTO.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Hodowla ekologiczna 6 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Zootechnika z podstawowymi zagadnieniami ekotoksykologii i oddziaływania trucizn na organizm, wpływu czynników ustrojowych na ich toksyczność. Określenia dawki i stężenia oraz podziału substancji toksycznych i czynników szkodliwych. Słuchacze zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu wybranych substancji toksycznych na funkcję komórek oraz podstawowych narządów i układów organizmu (nerwowy, pokarmowy, wydalniczy, immunologiczny i enndokrynny).

Pełny opis:

1.Podstawowe zagadnienia i pojęcia ekotoksykologii

2.Losy ksenobiotyków w organizmie (drogi wnikania, rozmieszczenie, metabolizm i wydalanie)

3.Wpływ związków toksycznych na czynność układu nerwowego

4.Oddziaływanie ksenobiotyków na układ endokrynny

5.Ksenobiotyki a czynność układu pokarmowego i wydalniczego

6.Wpływ substancji toksycznych na funkcję układu oddechowego i odporność organizmu

7.Mutagenne i kancerogenne działanie toksyn

8.Zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

1. Stanley E. Manahan, „Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne”, PWN, 2006.

2. C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall„Podstawy ekotoksykologii”, PWN, 2002.

3. Paweł Rejmer, „Podstawy toksykologii”, Wydawnictwo Ekoinżynieria, Lublin 1997.

Efekty uczenia się:

Rozumienie podstawowych zagadnień toksykologii oraz wpływu wybranych substancji toksycznych na czynność poszczególnych układów organizmu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ogólne:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.