Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytobiochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.CYTO9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytobiochemia
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów II stopnia kierunku Zootechnika z morfologią i ultrastrukturą komórki zwierzęcej oraz wybranymi procesami biochemicznymi zachodzącymi w poszczególnych kompartymentach komórki. Zostanie również omówiona regulacja cyklu komórkowego, rodzaje śmierci komórki i sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa. Ponadto, prezentowane będą metody oznaczania wybranych wskaźników biochemicznych w płynach ustrojowych, izolacja kwasów nukleinowych, chromatografia i elektroforeza oraz kinetyka reakcji enzymatycznych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Morfologia i ultrastruktura komórki zwierzęcej. Cytoszkielet.

2. Macierz pozakomórkowa - charakterystyka i funkcje.

3. Struktura i funkcje błon biologicznych. Transport przez błony.

4. Biochemiczne funkcje cytoplazmy.

5. Biochemiczne funkcje organelli komórkowych.

6. Cykl komórkowy i jego regulacja.

7. Rodzaje śmierci komórki.

8. Biochemia komunikacji międzykomórkowej i wewnątrzkomórkowej.

Program ćwiczeń

1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady BHP. Oznaczanie stężenia glukozy w surowicy krwi zwierząt.

2. Oczyszczanie białek metodą dializy. Zastosowanie chromatografii do analizy białek.

3. Izolacja RNA z drożdży. Zastosowanie elektroforezy do analizy kwasów nukleinowych. Barwienie DNA metodą Feulgena.

4. Analiza ilościowa cholesterolu i trójglicerydów we krwi zwierząt.

5. Kinetyka reakcji enzymatycznych: wyznaczanie stałej szybkości reakcji enzymatycznej i stałej Michaelisa-Menten.

6. Oznaczanie aktywności fosfatazy zasadowej w osoczu krwi zwierząt.

7. Oznaczanie aktywności GGTP i stężenia kreatyniny w surowicy krwi zwierząt.

8. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Podstawowa:

1. Cytobiochemia - Kłyszejko-Stefanowicz L.

2. Biochemia - ilustrowany przewodnik - Koolman J., Rohm KH.

Uzupełniająca:

1. Hrabia A, Leśniak-Walentyn A, Ocłoń E, Sechman A. (2016). “Changes in proliferating and apoptotic markers in the oviductal magnum of chickens during sexual maturation”. Theriogenology, 85:1590-1598.

2. Leśniak-Walentyn A, Hrabia A. (2016). „Involvement of matrix metalloproteinases (MMP-2, -7, -9) and their tissue inhibitors (TIMP-2, -3) in the chicken oviduct regression and recrudescence”. Cell Tissue Res., 366:443-454.

3. Nowak M, Grzesiak M, Saito N, Kwaśniewska M, Sechman A, Hrabia A. (2017). „Expression of aquaporin 4 in the chicken ovary in relation to follicle development”. Reprod. Domest. Anim., 52:857-864.

Efekty uczenia się:

Student opisuje morfologię i ultrastrukturę komórki zwierzęcej oraz biochemiczne funkcje elementów komórkowych. Rozróżnia i charakteryzuje elementy macierzy pozakomórkowej. Objaśnia przebieg cyklu komórkowego i sposoby śmierci komórki. Wymienia czynniki regulujące podział, różnicowanie i śmierć komórek. Charakteryzuje mechanizmy komunikacji międzykomórkowej i wewnątrzkomórkowej. Charakteryzuje metody: izolacji i rozdziału kwasów nukleinowych, Feulgena, fotometryczne do oznaczania aktywności enzymów i wskazuje ich zastosowanie w pracy badawczej i diagnostyce.

Student stosuje metody do izolacji białek i kwasów nukleinowych, określania jakości kwasów nukleinowych oraz lokalizuje DNA w komórce zwierzęcej. Dobiera i przeprowadza analizy ilościowe wybranych biocząsteczek w celu oceny funkcjonowania organizmu zwierząt. Potrafi interpretować wyniki uzyskane z przeprowadzonych analiz.

Postępuje zgodnie z zasadami pracy w laboratorium. Wykazuje troskę o środowisko, powierzony sprzęt laboratoryjny i odczynniki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny

Ćwiczenia - sprawdzian wiedzy, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych i sprawdzian umiejętności wykonywania zadań obliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.