Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia zwierząt z elementami biofizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.BZZEB.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia zwierząt z elementami biofizyki
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Hodowla niestacjonarne,3 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:1) współzależność pomiędzy konformacją białek a ich aktywnością biologiczną ,2) uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie, 3) biosynteza prekursorów makrocząsteczek oraz 4) integracja metabolizmu. Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich własnościami , a także z metodami służącymi do ilościowego oznaczenia tych związków w płynach ustrojowych. Natomiast wykłady będą głównie obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych organów. Kurs ten powinien umożliwić studentom zrozumienie molekularnych podstaw życia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów każdy temat będzie omawiany w ciągu 1 godz.

1. Budowa wody i jej rola w układach biologicznych.

2. Własności hydrofilne i hydrofobowe biocząsteczek.

3. Budowa i dynamika błon komórkowych.

4. Kompartmentacja przedziałów komórkowych- główne funkcje.

5. Struktury, konformacja białek a ich aktywność biologiczna.

6. Enzymy budowa, kinetyka, specyficzność. Inhibicja odwracalna i nieodwracalna, regulacja aktywności enzymów.

7. Bioenergetyka . Budowa i funkcja ATP.

8. Etapy pobierania energii z otoczenia. AcetyloCoA ? centralny punkt metabolizmu.

9. Cykl kwasu cytrynowego,

10. Fosforylacja oksydacyjna.

11. Łańcuch oddechowy. Kontrola oddechowa.

12. Metabolizm węglowodanów- glikoliza i szlak pentozo fosforanowy.

13. Metabolizm węglowodanów- glukoneogeneza oraz rozkład i synteza glikogenu.

14. Metabolizm lipidów- rozkład i synteza triacylogliceroli.

15. Metabolizm lipidów- rozkład i synteza kwasów tłuszczowych.

16. Metabolizm aminokwasów- rozkład i synteza aminokwasów

17. . Cykl mocznikowy

18. Główne szlaki metaboliczne, miejsca ich kontroli i wzajemne powiązania.

19. Metaboliczny profil tkanki mózgowej, mięśniowej, tłuszczowej i wątroby.

20. Rola hormonów w integracji metabolizmu

Program ćwiczeń ? każdy temat obejmuje 3godz.

1. Badanie własności cukrów prostych, dwu i wielocukrów, reakcje charakterystyczne

2. Identyfikacja cukrów. Badanie własności aminokwasów, reakcje charakterystyczne.

3. Badanie własności białek , reakcje charakterystyczne, kolokwium ? cukry.

4. Oczyszczanie białek metodą dializy.

5. Kolorymetria - oznaczenie białka w surowicy krwi zwierząt gospodarskich metodą Lowry?go.

6. Badanie własności kwasów nukleinowych. Odróżnienie RNA, od DNA .Kolokwium-aminokwasy i białka i kwasy nukleinowe

-2

7. Badanie własności lipidów prostych i złożonych . Reakcje charakterystyczne

8. Cholesterol, kwasy, żółciowe, hormony steroidowe ? reakcje charakterystyczne. Kolokwium lipidy proste i złożone

9. Hemoglobina, produkty degradacji hemu- reakcje charakterystyczne.

10. Witaminy ? reakcje charakterystyczne.

11. Oznaczanie witaminy C w materiale biologicznym .Kolokwium cholesterol, kwasy żółciowe , hormony steroidowe, hemoglobina i produkty rozpadu hemu

12. Kinetyka reakcji enzymatycznych- wyznaczanie stałej Michaealisa i szybkości reakcji.

13. Wpływ temperatury i pH na szybkość reakcji enzymatycznych.

14. Oksydoreduktazy , hydrolazy transferazy ? reakcji barwne. Kolokwium enzymy i koenzymy

15. Kolokwia poprawkowe . Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Podręczniki:

1. Biochemia - L. Stryer- PWN

2. Biochemia kręgowców ? W. Minakowaki ? PWN

3. Krótkie wykłady z Biochemii ? BD Holmes , NM. Hooper., J.D. Houghton. PWN

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.