Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.BIOCH.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego 5 sem.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:1) współzależność pomiędzy konformacją białek a ich aktywnością biologiczną ,2) uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie, 3) biosynteza prekursorów makrocząsteczek oraz 4) integracja metabolizmu. Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich własnościami , a także z metodami służącymi do ilościowego oznaczenia tych związków w płynach ustrojowych. Natomiast wykłady będą głównie obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych organów. Kurs ten powinien umożliwić studentom zrozumienie molekularnych podstaw życia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (15h) – każdy temat będzie omawiany w ciągu 1 godz.

1.Budowa wody i jej rola w układach biologicznych. Własności hydrofilne i hydrofobowe biocząsteczek.

2.Budowa i dynamika błon komórkowych. Kompartmentacja przedziałów komórkowych- główne funkcje.

3.Struktury, konformacja białek a ich aktywność biologiczna.

4.Enzymy budowa, kinetyka, specyficzność. Inhibicja odwracalna i nieodwracalna, regulacja aktywności enzymów.

5.Bioenergetyka . Budowa i funkcja ATP.

6.Etapy pobierania energii z otoczenia. AcetyloCoA – centralny punkt metabolizmu.

7.Cykl kwasu cytrynowego, fosforylacja oksydacyjna.

8.Łańcuch oddechowy. Kontrola oddechowa.

9.Metabolizm węglowodanów- glikoliza i szlak pentozo fosforanowy.

10.Metabolizm węglowodanów- glukoneogeneza oraz rozkład i synteza glikogenu.

11.Metabolizm lipidów- rozkład i synteza triacylogliceroli.

12.Metabolizm lipidów- rozkład i synteza kwasów tłuszczowych.

13.Metabolizm aminokwasów- rozkład i synteza aminokwasów . Cykl mocznikowy

14.Główne szlaki metaboliczne, miejsca ich kontroli i wzajemne powiązania.

15.Metaboliczny profil tkanki mózgowej, mięśniowej, tłuszczowej i wątroby. Rola hormonów w integracji metabolizmu

Program ćwiczeń – każdy temat obejmuje 2 godz.

1.Badanie własności cukrów prostych, dwu i wielocukrów, reakcje charakterystyczne

2.Identyfikacja cukrów. Badanie własności aminokwasów, reakcje charakterystyczne.

3.Badanie własności białek , reakcje charakterystyczne, kolokwium – cukry.

4.Oczyszczanie białek metodą dializy.

5.Kolorymetria - oznaczenie białka w surowicy krwi zwierząt gospodarskich metodą Lowry’go.

6.Badanie własności kwasów nukleinowych. Odróżnienie RNA, od DNA .Kolokwium-aminokwasy i białka

7.Badanie własności lipidów prostych i złożonych . Reakcje charakterystyczne. Kolokwium – kwasy nukleinowe

8.Cholesterol, kwasy, żółciowe, hormony steroidowe – reakcje charakterystyczne. Koloklwium lipidy proste i złożone

9.Hemoglobina, produkty degradacji hemu- reakcje charakterystyczne.

10.Witaminy – reakcje charakterystyczne.

11.Oznaczanie witaminy C w materiale biologicznym.

12.Kinetyka reakcji enzymatycznych- wyznaczanie stałej Michaealisa i szybkości reakcji.

13.Wpływ temperatury i pH na szybkość reakcji enzymatycznych. Kolokwium witaminy

14.Oksydoreduktazy , hydrolazy transferazy – reakcji barwne. Kolokwium enzymy i koenzymy

15.Kolokwia poprawkowe . Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1.Biochemia - L. Stryer- PWN

2.Biochemia kręgowców – W. Minakowaki – PWN

3.Krótkie wykłady z Biochemii – BD Holmes , NM. Hooper., J.D. Houghton. PWN

4. Materiały pomocnicze do ćwiczeń opracowane przez koordynatora przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe wiadomości na temat struktury biocząsteczek. Potrafi wyjaśnić strategie metabolizmu i mechanizmy regulacji szlaków metabolicznych związanych z uzyskaniem energii oraz wytworzeniem cząsteczek budulcowych w takich procesach jak glikoliza, oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu , cykl kwasu cytrynowego, fosforylacja oksydacyjna , rozpad i synteza glikogenu, szlak pentozo –fosforanowy, glukoneogeneza, rozpad i synteza kwasów tłuszczowych, degradacja i przemiany aminokwasów. Potrafi wytłumaczyć regulację tych szlaków poprzez kontrolę aktywności enzymów kluczowych katalizujących reakcje nieodwracalne. Objaśnić miejsca krzyżowania się szlaków metabolicznych z podkreśleniem centralnej roli acetylo-CoA. Z charakteryzować profil metaboliczny mózgu, mięśni , tkanki tłuszczowej , nerek i wątroby oraz wyjaśnić rolę wątroby i hormonów w homeostazie organizmu zwierzęcego.Potrafi posługiwać się terminologią i nomenklaturą chemiczną, zinterpretować cele metabolizmu , jego strategię i główne mechanizmy szlaków metabolicznych. Ocenić wzajemne oddziaływanie organów w regulacji metabolizmu w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych.Stosować podstawowe techniki laboratoryjne wykonywać pomiary podstawowych wskaźników biochemicznych związanych z oceną stanów fizjologicznych organizmu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Mika
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.