Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inseminacja małych przeżuwaczy/ kurs na uprawnienia/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KBZ.INOW9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inseminacja małych przeżuwaczy/ kurs na uprawnienia/
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść przedmiotu umożliwia nabycie praktycznych umiejętności do szyjkowej inseminacji owiec i kóz oraz umiejętności organizacji i kierowania rozrodem w gospodarstwach owczarskich i koziarskich. Opanowanie materiału i nabyte umiejętności w trakcie zajęć przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnienia do wykonywania zawodu inseminatora owiec i kóz potwierdzonego certyfikatem.

Pełny opis:

1. Nabycie praktycznych umiejętności unieruchamiania, prowadzenia i poskramiania owiec i kóz.

2. Praktyczne sposoby rozpoznawania rui, wyznaczania czasu inseminacji.

3. Anatomia, fizjologia i endokrynologiczna regulacja funkcji rozrodczych tryka, kozła, maciorki i kozy. Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z metodami synchronizacji rui.

4. Zapoznanie z niezbędnym sprzętem i jego obsługą oraz niezbędnym wyposażeniem inseminatora w unasienianiu owiec i kóz. Zasady bezpieczeństwa i higieny wykonywania inseminacji owiec i kóz.

5. Pobieranie, ocena, rozrzedzanie i przygotowanie świerzego nasienia do inseminacji. Zasady postępowania z nasieniem mrożonym.

6. Praktyczne nabywanie umiejętności unasieniania owiec i kóz.

7. Metody unasieniania owiec, obrót nasieniem mrożonym, dokumentacja, świadectwo unasienniania owcy lub kozy oraz ekonomiczne uwarunkowania i zasadność stosowania inseminacji w hodowli owiec i kóz. Organizacja inseminacji w terenie.

Literatura:

1. Bielański W., Rozród Zwierząt, Wydawnictwo PWRiL 1981

2. Kareta W., Wierzbowski S., Organizacja i Technika Sztucznego Unasieniania Owiec, Instytut Zootechniki, Kraków 1978

3. Kareta W., Wierzbowski S., Badanie Przydatności Rozpłodowej Tryków, Instytut Zootechniki, Kraków 1983

4. Kareta W., Wierzbowski S., Bochenek M., Cegła M., Inseminacja Domaciczna przy wykorzystaniu laparoskopii (Materiały instruktażowe) Instytut Zootechniki, Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

1. Nabycie praktycznych umiejętności unieruchamiania, prowadzenia i poskramiania owiec i kóz.

2. Praktyczne sposoby rozpoznawania rui, wyznaczania czasu inseminacji.

3. Anatomia, fizjologia i endokrynologiczna regulacja funkcji rozrodczych tryka, kozła, maciorki i kozy. Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z metodami synchronizacji rui.

4. Zapoznanie z niezbędnym sprzętem i jego obsługą oraz niezbędnym wyposażeniem inseminatora w unasienianiu owiec i kóz. Zasady bezpieczeństwa i higieny wykonywania inseminacji owiec i kóz.

5. Pobieranie, ocena, rozrzedzanie i przygotowanie świerzego nasienia do inseminacji. Zasady postępowania z nasieniem mrożonym.

6. Praktyczne nabywanie umiejętności unasieniania owiec i kóz.

7. Metody unasieniania owiec, obrót nasieniem mrożonym, dokumentacja, świadectwo unasienniania owcy lub kozy oraz ekonomiczne uwarunkowania i zasadność stosowania inseminacji w hodowli owiec i kóz. Organizacja inseminacji w terenie.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne będą oceniane w następujacy sposób: <55% -niedostateczny (2,0), 56-60% -dostateczny (3,0), 61-70% -ponad dostateczny( 3,5), 71-80% -dobry (4,0), 81-90% -ponad dobry (4,5) i 91-100% bardzo dobry (5,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Karolina Fryc, Maciej Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Maciej Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)