Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rybactwo stawowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.RYBST.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybactwo stawowe
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy: Hodowla niestacjonarne,5 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z zagadnieniami wchodzącymi w zakres gospodarki stawowej. Oprócz zagadnień ściśle związanych z technologią produkcji karpia i pstrąga, takich jak: typy stawów, systemy chowu, metody podnoszenia wydajności naturalnej stawów karpiowych, żywienie ryb, sztuczny rozród, żywienie ryb, studenci zapoznają się z biologią najważniejszych gatunków należących do ryb karpiowatych i łososiowatych, podstawowymi zagadnieniami z anatomii i fizjologii ryb oraz z charakterystycznymi cechami ich środowiska naturalnego. Ponadto studenci nauczą się rozpoznawać najważniejsze choroby wirusowe, bakteryjne oraz środowiskowe ryb, jak również poznają sposoby zapobiegania tym chorobom.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

- Historia chowu i hodowli karpia, zalety hodowlane karpia

- Urządzenia techniczne w gospodarstwie karpiowym

- Rodzaje stawów karpiowych i bilans wodny gospodarstwa karpiowego

- Podnoszenie wydajności naturalnej stawów

- Cykl produkcyjny karpia (dwu- i trzyletni)

- Żywienie karpi

- Biologia najważniejszych gatunków ryb hodowanych w stawach

- Biologia ryb łososiowatych i technologia chowu pstrąga tęczowego

Tematyka ćwiczeń:

Roślinność wodna

Metody oznaczania tlenu w wodzie

Organizmy zooplanktonowe stawów rybnych

Organizmy zoobentosowe stawów rybnych

Szkodniki w gospodarstwie stawowym

Budowa zewnętrzna ryb

Budowa wewnętrzna ryby niedrapieżnej

Budowa wewnętrzna ryby drapieżnej

Oznaczanie przynależności systematycznej ryb

Naturalne i sztuczne tarło ryb karpiowatych

Naturalne i sztuczne tarło ryb łososiowatych

Narzędzia stosowane w gospodarstwie stawowym

Literatura:

Rybactwo stawowe - K. Bieniarz, P. Epler. Wyd A.R. Kraków 1989

Rybactwo śródlądowe - Praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego. IRS Olsztyn. 1993

Chów ryb w stawach. W. Koch, O. Bank, G. Jens PWRiL. 1980

Chów ryb w małych stawach. J. Guziur. Oficyna wydawnicza Hoża. 1997

Intensywna produkcja ryb. W. Steffens. PWRiL. 1986

Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda.Wydawnictwo IRŚ. Olsztyn 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student potrafi zdefiniować kryteria i uwarunkowania dobrostanu hodowanych ryb oraz higieny, profilaktyki i prewencji weterynaryjnej w ich produkcji, opisuje relacje pomiędzy produkcją ryb a środowiskiem, posiada podstawową wiedzę dotyczącą chorób ryb, opisuje podstawowe gatunki i odmiany ryb hodowanych w gospodarstwach rybackich, metody ich chowu i hodowli oraz technologie produkcji.

Umiejętności:

Student posługuje się dostępnymi metodami w celu optymalizacji procesów produkcji i reprodukcji w stadach zwierząt, analizuje i ocenia wymagania środowiskowe dla poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych hodowlanych gatunków ryb

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan ryb oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego, ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

Ćwiczenia

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

Zaliczenie na ocenę (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.