Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ichtiobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.ICHTB.SM.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ichtiobiologia
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Ichtiobiologia studenci zapoznają się z charakterystyką środowiska życiowego ryb, systematyką oraz charakterystyką najważniejszych grup systematycznych. Poznają budowę i funkcje układów: krwionośnego, oddechowego, wydalniczego nerwowego, endokrynowego. Zapoznają się z mechanizmami pozwalającymi utrzymać homoeostazę jonową u ryb. Poznają formy płciowości, strategie rozrodcze, hormonalną kontrolę dojrzewania płciowego i rozrodu ryb.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Ichtiobiologia studenci zapoznają się z charakterystyką środowiska życiowego ryb: typami jezior, krainami rybnymi rzek (strefy w profilu podłużnym cieków uwzględniające rozmieszczenie ryb w rzece) i gatunkami tam bytującymi. Omówiona będzie najnowsza systematyka oparta o system kladystyczny (wg Nelsona) i scharakteryzowane będą wybrane taksony należące do różnych gromad ryb. Budowa i funkcja najistotniejszych układów, takich jak: układ krwionośny w powiązaniu z układem oddechowym, układ wydalniczy w kontekście utrzymania równowagi jonowej, układ nerwowy i endokrynowy w integracji funkcji organizmu będą scharakteryzowane głównie dla ryb doskonałokostnych. Przedstawiona będzie budowa i funkcja pęcherza pławnego (zarówno zamkniętego jak i otwartego) jako narządu pełniącego funkcję hydrostatyczną, oddechową, jak też związanego z percepcją i emisją dźwięków. Unikatowe, różnorodne formy płciowości występujące u ryb (gonochoryzm, rożne formy hermafrodytyzmu, dymorfizm płciowy), różnorodne strategie rozrodcze (jajorodność, jajożyworodność, zapłodnienie wewnętrzne, żyworodność, opieka nad potomstwem, gynogeneza, hybrydogeneza) będą tłem dla przedstawienia niezwykle zróżnicowanych form rozrodu ryb, należących do tzw. kręgowców niższych.

Literatura:

Fizjologia ryb. N. Puczkow. PWN. 1962.

Podstawy biologii ryb. K. Opuszyński. Warszawa: Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1983.

Życie ryb. T. Hesse, C. Przybyszewski. Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Koszalin 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student tłumaczy zjawiska i procesy zachodzące w biocenozach i ekosystemach wodnych oraz potrafi definiować środowiska wodne na podstawie struktury biocenoz, posiada wiedzę dotyczącą struktury i funkcji organizmu ryby w zależności od poziomu organizacji i warunków bytowania, opisuje budowę i funkcję układu endokrynnego oraz definiuje mechanizmy działania hormonów i ich rolę w organizmie ryb.

Umiejętności:

Student ocenia zjawiska i procesy zachodzące w biocenozach i ekosystemach wodnych, analizuje środowisko wodne na podstawie biocenoz, posiada umiejętność rozpoznawania gatunków ryb na podstawie ich cech biologicznych oraz analizuje ich strukturę i funkcję jako wyraz adaptacji do określonych warunków środowiska.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość skutków oddziaływania człowieka na ekosystem oraz zagrożeń wynikających ze stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.