Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia ryb morskich i słonawowodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.BRMIS.SM.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia ryb morskich i słonawowodnych
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program obejmuje zapoznanie Studentów z charakterystyką wód morskich i słonawych oraz z zasadami funkcjonowania najważniejszych ekosystemów morskich. Omówiona zostanie fauna strefy nerytycznej i oceanicznej. Poruszone zostaną również tematy dotyczące ichtiofauny Morza Bałtyckiego oraz zanieczyszczenia środowiska morskiego.

Pełny opis:

Wykłady

1. Morza i oceany - podział, rozmieszczenie

2. Charakterystyka wód morskich

3. Ekosystemy strefy przybrzeżnej

4. Estuaria jako ekotop miedzy morzem a rzeką.

5. Czynniki zagrażające obszarom przyujściowym i strefom przybrzeżnym

6. Fauna epipelagialu.

7. Fauna mezopelagialu

8. Fauna batypelagialu

9. Fauna abysopelagialu

Ćwiczenia

1. Biogeograficzne krainy Wszechoceanu

2. Czynniki rozsiedlenia ryb morskich

3. Fauna estuariów

4. Mieszkańcy Bałtyku

5. Ichtiofauna małych cieków polskiego wybrzeża Bałtyku

6. Monitoring ichtiofauny w strefie wód przejściowych i przybrzeżnych

7. Zanieczyszczenie i zatrucie środowiska morskiego

8. Ochrona środowiska morskiego

Literatura:

1. Terofal Fritz, Claus Milicz Ryby morskie. Leksykon przyrodniczy. GeoCenter Warszawa1996

2. Duxbury A.C., Duxbury A. B. Sverdrup., K., 2002. Oceany Świata, Wyd. PWN, Warszawa.

3. Wiktor K., Wesławski J. M., Mijewska M.I., 1977. Biogeografia Morza, Wyd. UG, Gdansk

4. Oceany i morza. Encyklopedia geograficzna świata, 1997. T.VII, OPRES, Kraków

5. Pliński M. 2007. Biologia organizmów morskich. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

6. Wolnomiejski N., Pawlikowski T. 2006. Zarys ekologii i ochrona mórz. Cz.1, Wtd. UMK, Toruń

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student opisuje biologię wybranych gatunków ryb morskich oraz słonawych.

Kompetencje Społeczne

Student ma świadomość wpływu działalności człowieka i odpowiedzialności za kształtowanie stanu środowiska wodnego.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu przedmiotu student uzyskuje ocenę na podstawie:

ćwiczeń, oceny formujące:

- ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

- ocena aktywności studenta

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykład

- zaliczenie na ocenę (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.