Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akwakultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.AKWAK.SM.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akwakultura
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego, II stopień 1 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z aktualnymi danymi dotyczącymi rozwoju akwakultury w Polsce i na świecie. Omówione zostaną hodowla glonów, kultury skorupiaków słodkowodnych i morskich (raki, krewetki, homary, langusty). Przedstawione zostaną technologie produkcji najważniejszych gatunków ryb słodkowodnych oraz morskich w Europie, Azji, Australii i Amerykach. Wpływ rozwoju akwakultury na środowisko naturalne.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Historia rozwoju akwakultury (1 godz.)

2. Produkcja światowa z akwakultury (2 godz.)

3. Akwakultura w Izraelu - nowoczesne technologie przy niedoborze zasobów wodnych (2 godz.)

4. Hodowla bezkręgowców wodnych - glony, skorupiaki planktonowe (2 godz.)

5. Raki słodkowodne - hodowle na różnych kontynentach (Europa, Australia, Ameryka) (2 godz.)

6. Ostrygi, omułki oraz małże perłorodne (2 godz.)

7. Krewetki morskie (2 godz.)

8. Krewetki słodkowodne (1 godz.)

9. Hodowle krabów, homarów i langust (1 godz.)

Tematyka ćwiczeń:

1. Akwakultura ryb słodkowodnych (2 godz.)

2. Farmy rybne - nowoczesne systemy recyrkulacyjne (2 godz.)

3. Produkcja i pochodzenie zanieczyszczeń w akwakulturze (1 godz.)

4. Technologie produkcji pstrąga na świecie (2 godz.)

5. Technologia chowu suma afrykańskiego (2 godz.)

6. Hodowla solowca (2 godz.)

7. Akwakultura ryb morskich w Europie (2 godz.)

8. Nowe gatunki w akwakulturze na świecie (1 godz.)

9. Środki antybakteryjne używane w akwakulturze (1 godz.)

Forma zaliczenia: zaliczenie

Literatura:

FAO, State of world aquaculture 2006

"Intensive aquaculture farming" materiały z międzynarodowego kursu (6-27 marca, 2001) w Izraelu.

Meske Ch. 1985. Fish aquaculture.

Aquaculture in Australia, materiały z UTAS (University of Tasmania), School of Aquaculture in Lonceston.

Komunikaty rybackie, IRS, Olsztyn, miesięcznik.

Adamek J. (2008). Sum afrykański technologia chowu, IRS Olsztyn

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.