Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioinżynieria w akwakulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.AKWA9.NI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria w akwakulturze
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z aktualnym stanem i trendami rozwojowymi akwakultury w Europie i na świecie. Akwakultura to chów i hodowla organizmów wodnych, uznawana jest za najważniejszy światowy sektor wytwórczy. Omówione zostaną sposoby zintegrowanej akwakultury wielotroficznej zarówno morskiej jak i słodkowodnej. Studenci zapoznają się z biotechnologią chowu glonów, mięczaków jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki), perłopławów a także krewetek morskich i słodkowodnych. Ponadto omówione zostaną techniki hodowli popularnych gatunków ryb słodkowodnych oraz morskich (np. karp, łosoś, pstrąg tęczowy, tilapia czy halibut) w różnych systemach chowu (stawy, sadze, systemy recyrkulacyjne). Omówione zostaną próby opracowania biotechnologii podchowu i hodowli homarów oraz innych nowych gatunków organizmów wodnych wprowadzanych do akwakultury

Literatura:

FAO, State of world aquaculture

"Intensive aquaculture farming" materiały z międzynarodowego kursu (6-27 marca, 2001) w Izraelu.

Aquaculture in Australia, materiały z UTAS (University of Tasmania), School of Aquaculture in Lonceston.

Komunikaty rybackie, IRS, Olsztyn, miesięcznik.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A. (2011). Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka. Wydawnictwo IRS Olsztyn 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma ogólną wiedzę z zakresu grup systematycznych zwierząt wodnych, biologii wybranych bezkręgowców i kręgowców mających znaczenie w akwakulturze

Rozumie znaczenie bioróżnorodności dla wykorzystania i kształtowanie potencjału przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka

Opisuje rasy i typy użytkowe zwierząt wodnych, oraz metody chowu i hodowli oraz biotechnologie produkcji organizmów wodnych stosowanych w alwakulturez

Umiejętności

analizuje zjawiska biologiczne zachodzące w środowisku wodnym

ocenia możliwości wykorzystania metod biotechnicznych stosowanych w hodowli i chowie zwierząt wodnych, w tym nowych gatunków wprowadzanych do akwakultury

Kompetencje społeczne

ma świadomość ryzyka i potrafi oceniać skutki wykonywanej działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt oraz szeroko rozumianego rolnictwa

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• Zaliczenie (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.