Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustawodawstwo zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.USZOO.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustawodawstwo zootechniczne
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Znajomość prawa stanowi podstawowy wymóg do podejmowania prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej. Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami postępowania ze zwierzętami w ujęciu prawnym. Zajęcia powinny także umożliwić słuchaczom samodzielne wyszukiwanie niezbędnych informacji oraz ich elementarne rozumienie.

Pełny opis:

Relacje człowiek ? zwierzę w ujęciu historyczno-prawnym i filozoficzno etycznym.

Podstawowe pojęcia prawne i akty normatywne.

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt UNESCO 1978r.

Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa ośrodkach żywienia zwierząt, ?prawo paszowe?

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

Prawo łowieckie

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

Ustawa o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej- ochrona wód, gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności

Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w świetle obowiązujących aktów prawnych

Ważniejsze rozporządzenia ministerialne dotyczące różnych aspektów produkcji zwierzęcej.

Literatura:

Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo Scriptum, Poznań 1997.

Mroczkowski S. Etyczne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Przegląd Hodowlany 9, 1996, s. 1-3.

Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Życie Wet. Zał. 11, 1997, s. 1-16.

Teksty odpowiednich ustaw (Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Literatura uzupełniająca (o ile zalecana)

Brzóska F. Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów Unii Europejskiej. ?Polskie Drobiarstwo? 1997, s. 3-11.

Klocek C. Zwierzę w świetle prawa ? w ujęciu historycznym, Przegląd Hodowlany 2008

.Mroczkowski S. Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. Przegląd Hodowlany 7, 2000, s. 1-3.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.