Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sezonowość w rozrodzie i laktacji owiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.SEZO9.NI.HZONX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sezonowość w rozrodzie i laktacji owiec
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu: Celem przedmiotu jest omówienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących regulacji procesów rozrodczych i laktacji owiec, w których bierze udział światło i genetycznie uwarunkowany zegar biologiczny. Wykłady zapoznają studentów z molekularnymi podstawami regulacji syntezy i uwalniania melatoniny, przebiegiem bodźca świetlnego oraz neurohormonalnej regulacji laktacji. Zwrócona zostanie uwaga na rolę melatoniny i interakcji tego hormonu z innymi neuropeptydami zaangażowanymi w regulacji procesów rozrodczych na poziomie centralnego układu nerwowego. Ponadto poruszone zostaną tematy związane z wykorzystaniem światła w manipulacji cyklu rujowego owiec.

Pełny opis:

Budowa anatomiczna i fizjologia szyszynki ssaków. Anatomia porównawcza szyszynki w gromadzie kręgowców

Rola światła w syntezie i uwalnianie melatoniny. Przebieg bodźca świetlnego. Schemat syntezy melatoniny.

Fizjologia laktacji, mammogeneza, laktopoeza, laktogeneza.

Rola melatoniny w regulacji syntezy mleka u owiec.

Rytm dobowy i roczny melatoniny. Wpływ melatoniny na zmiany stężenia prolaktyny u owiec laktujących.

Wpływ długości dnia świetlnego na przebieg aktywności płciowej owiec.

Sezonowa regulacja wydzielania hormonów gonadotropowych. Interakcje pomiędzy neuropeptydami i melatoniną na poziomie centralnego układu nerwowego. .

Okołoroczny profil uwalniania leptyny i jej udział w procesach rozrodu u przeżuwaczy

Molekularne mechanizmy modulowania wrażliwości podwzgórza na poziom leptyny pod wpływem fotoperiodu.

Najnowsze osiągnięcia w piśmiennictwie światowym dotyczące udziału fotoperiodu w regulacji procesów rozrodu u przeżuwaczy.

Wyniki badań pracowników Katedry Hodowli Trzody chlewnej i Małych Przeżuwaczy na temat prześledzenie interakcji pomiędzy melatoniną i leptyną w doświadczeniach in vitro i in vivo.

Molekularne aspekty funkcjonowania zegara biologicznego u zwierząt.

Charakterystyka uwalniania prolaktyny, oreksyny i greliny w rytmie okołorocznym a sezonowość rozrodu u owiec.

Literatura:

1. Bielański A., Tischner M. Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich. UNIVERSITAS 1993.

2. Sotowska-Brochocka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 81-123, 290-302, 2001.

3. Traczyk Z.. Fizjologia Człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)