Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa/ 4 tygodnie/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.PRZA8.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa/ 4 tygodnie/
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem praktyki jest:

a) szczegółowe zapoznanie się studentów z technologią i organizacją procesów produkcyjnych w gospodarstwie

b) wdrożenie studentów do samodzielnego obserwowania zjawisk biologicznych, ich interpretacja i ocena na przesłankach naukowych

c) branie udziału w jak największej liczbie prac wykonywanych w gospodarstwie, uczestniczenie w ich organizowaniu i technicznym wykonaniu

Pełny opis:

Praktyka może być odbyta w gospodarstwach rolniczych reprezentujących odpowiedni poziom produkcji.

Student w czasie praktyki powinien poznać, co najmniej dwa kierunki produkcji zwierzęcej:

3 tygodnie - chów bydła lub trzody chlewnej (obowiązkowo)

2 tygodnie - chów drobiu, zwierząt futerkowych, koni, owiec, owadów użytkowych

(do wyboru).

Minimalna liczba zwierząt w gospodarstwie, w którym można odbyć praktykę to: 12 krów mlecznych, 10 loch lub 100 tuczników, 50 owiec - matek, drób - ferma, konie - stado lub stadnina, pasieka - 20 pni.

Praktyka, częściowo lub w całości, może się odbywać w gospodarstwach zagranicznych.

Literatura:

Brak literatury

Efekty uczenia się:

zna biologię wybranych gromad kręgowców i bezkręgowców oraz, funkcjonowanie ekosystemów, zasady ochrony przyrody i środowiska

zna zasady funkcjonowania rynku, zasady ekonomiki i rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie,

zna podstawy szczegółowej uprawy roślin w powiązaniu z produkcją zwierzęcą, opisuje znaczenie użytków zielonych w produkcji pasz i ochronie środowiska

Zna podstawowe zasady żywienia zwierząt, metody produkcji i oceny pasz oraz obliczania zasobów paszowych; posiada wiedzę na temat specyfiki żywienia zwierząt w zależności od stanu fizjologicznego

zna zasady obchodzenia się ze zwierzętami i ich pielęgnacji; potrafi zdefiniować kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt oraz higieny, profilaktyki i prewencji weterynaryjnej w produkcji zwierzęcej,

posiada szczegółową wiedzę z zakresu podstawowych gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt ich hodowli, chowu oraz technologii produkcji i wymagań środowiskowych

zna zasady skupu i klasyfikacji zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz metody przetwórstwa i oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

zna zasady prowadzenia pracy hodowlanej opartej na dokumentacji , oraz zależności i zasady obowiązujące w procesie zarządzania stadem poszczególnych gatunków zwierząt;

ma podstawową wiedzę w zakresie biotechnologii rozrodu zwierząt opisuje i definiuje podstawowe zagadnienia dotyczące rozrodu zwierząt i zależności wpływające na jego efektywność

posiada wiedzę na temat czynników i zależności wpływających na efektywność procesów produkcji i reprodukcji w stadzie zwierząt;

Potrafi ocenić typ, rasę i wartość użytkową poszczególnych ras zwierząt gospodarskich

Potrafi ocenić jakość surowców pochodzenia zwierzęcego,

Planuje działania minimalizujące zagrożenia wynikające z produkcji zwierzęcej dla środowiska naturalnego

wykonuje plany użytkowe infrastruktury dla zwierząt; ocenia wymagania środowiskowe poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych zwierząt ,

potrafi stworzyć zwierzętom warunki utrzymania, które zapewnią prawidłowy wzrost, rozwój i reprodukcję

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe idee

ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest zaliczana na podstawie złożonego egzaminu, •po uprzednim zaakceptowaniu dziennika praktyk i uzyskania pozytywnych opinii z miejsc praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.