Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HTCH5.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące pochodzenia i udomowienia świń, charakterystykę ras krajowych i zagranicznych, a także znaczenia gospodarczego trzody chlewnej. Uwzględniony zostanie wpływ czynników środowiskowych takich jak: systemy utrzymania, żywienia, warunki mikroklimatyczne, a także praktyczne aspekty żywienia różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej, szczególnie zaś zwierząt użytkowanych rozpłodowo. Omówione zostaną metody i kryteria selekcji, sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej. W zakres tematyki wchodzi również tucz trzody chlewnej i korzyści wynikające z krzyżowania towarowego, hybrydyzacji, oraz podstawowe wady jakościowe mięsa wieprzowego. Uwzględniono także niekonwencjonalne sposoby użytkowania świń.

Pełny opis:

1 Pochodzenie i udomowienie świń, wielkość i struktura pogłowia

2 Znaczenie gospodarcze hodowli świń

3 Charakterystyka ważniejszych ras świń

4 Niekonwencjonalne użytkowanie świń

5 Użytkowość rozpłodowa

6 Ocena wartości hodowlanej knurów

7 Krzyżowanie towarowe trzody chlewnej

8 Specyfika okresu okołoporodowego u loch

9. Odchów prosiąt, czynniki determinujące przeżywalność

10. Środowisko chowu świń – mikroklimat

11. Warunki utrzymania świń

12. Zasady żywienia świń

13. Czynniki wpływające na efektywność tuczu

14. Jakość mięsa i wyrobów wieprzowych

15. Ekonomiczne aspekty chowu świń

16 Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej

17 Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń

18 Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch karmiących i knurów

19 Pielęgnacja i odchów prosiąt praktyczne wykonywanie zabiegów zootechnicznych

20 Specyfika pielęgnacji świń przeznaczonych do rozrodu

21 Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania

22 Sposoby zapewnienia komfortu bytowego świń

23 Stosowane typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni

24 Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania

25. Ocena przyżyciowa i poubojowa wartości tucznej i rzeźnej. Ocena pokroju

26. Efektywność rozrodu świń - ćwiczenia praktyczne w zakresie diagnostyki ciąży

27. Produkcja trzody chlewnej w warunkach gospodarstwa ekologicznego

28. Tucz trzody chlewnej

29. Księgi i rejestry zwierząt zarodowych, dokumentacja hodowlana

30. Ekonomiczne aspekty chowu świń

Literatura:

1. Grudniewska B. (red.) Hodowla i użytkowanie świń, Wyd. ART. Olsztyn 1998.

2. Grudniewska B. – Pielęgnacja i żywienie loch i prosiąt, Wyd. Spółdzielcze 1989

3. Kondracki S. Chów świń. PWRiL Warszawa 1998.

4. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. (red. E. Grela i J. Skomiał) Jabłonna 2014

5. Trzoda Chlewna Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne (miesięcznik)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej. 50+1% punktów uprawnia do uzyskania oceny pozytywnej. Ocena końcowa jest średnią ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Praktyki uwzględniające problematykę chowu świń przewidziane są odrębnym tokiem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Michał Marszałek, Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)