Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla i chów trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HODTC.NI.HZOXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla i chów trzody chlewnej
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące znaczenia gospodarczego trzody chlewnej, oraz pochodzenia i udomowienia świń, a także charakterystykę ras krajowych i zagranicznych. Uwzględniony zostanie wpływ czynników środowiskowych takich jak: systemy utrzymania, żywienia, warunki mikroklimatyczne oraz metody i kryteria selekcji, sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej, a także praktyczne aspekty żywienia różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej, szczególnie zaś zwierząt użytkowanych rozpłodowo. W zakres tematyki wchodzi również tucz trzody chlewnej i korzyści wynikające z krzyżowania towarowego, hybrydyzacji, oraz podstawowe wady jakościowe mięsa wieprzowego. Uwzględniono także niekonwencjonalne sposoby użytkowania świń.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej. Pochodzenie i udomowienie. Pogłowie i wskaźniki produkcyjne. Rasy krajowe i zagraniczne świń

2.Pomieszczenia dla świń, funkcjonalne rozwiązania. Stosowane systemy utrzymania. Wpływ czynników środowiskowych na efekty produkcyjne

3.Organizacja hodowli i chowu świń w Polsce. Metody i kryteria selekcji. Sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej. Zasady wychowu knurków i loszek hodowlanych. Kwalifikacja i licencja materiału hodowlanego

4.Tempo wzrostu. Zasady żywienia różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem żywienia zwierząt użytkowanych rozpłodowo.

5.Tucz trzody chlewnej. Krzyżowanie towarowe. Hybrydyzacja. Wycena wartości rzeźnej. Wady jakościowe mięsa wieprzowego. Ekonomiczne aspekty produkcji trzody chlewnej. Efektywność, możliwości poprawy wskaźników produkcyjnych.

Program ćwiczeń

1.Podstawowe pojęcia, nazewnictwo, grupy produkcyjne i wiekowe trzody chlewnej. Prawidłowe postępowanie, pielęgnacja różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej

2.Planowanie produkcji, charakterystyka stada zarodowego, obrót stada

3.Systemy utrzymania świń: typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni, wymagania mikroklimatyczne świń. Projektowanie pomieszczeń dla stada zarodowego trzody chlewnej

4.Praktyczne aspekty specyfiki żywienia świń, przydatność różnych pasz w żywieniu. Opracowanie mieszanek treściwych, układanie dawek pokarmowych dla różnych grup technologicznych trzody chlewnej

5.Zasady znakowania i nazewnictwa, dokumentacja hodowlana. Przyżyciowa i poubojowa ocena wartości tucznej i rzeźnej. Standard pokrojowy, ocena pokroju.

Hodowla trzody chlewnej - ćwiczenia projektowe

Charakterystyka przedmiotu: Warsztaty internetowe stanowią integralną część zajęć prowadzonych z zakresu hodowli i chowu trzody chlewnej. W ramach warsztatów internetowych możliwe będą konsultacje dotyczące indywidualnego opracowywania kolejnych etapów projektów prowadzenia produkcji w zarodowych i towarowych fermach trzody chlewnej (planowania produkcji, projektowania pomieszczeń, opracowywania żywienia usprawniania procesów produkcyjnych oraz prognozowania efektów ekonomicznych). Indywidualne założenia i ogólne wskazówki dotyczące opracowań studenci otrzymają na jednych z pierwszych zajęć.

Prowadzący: dr J.Nowicki - jnowicki@ar.krakow.pl

Forma zakończenia: zaliczenie.

Literatura:

Hodowla i użytkowanie świń, red. B. Grudniewska, Wyd. ART. Olsztyn 1998,English P., Smith W., MacLean A: Zwiększanie produkcyjności loch. PWRL, 1988.Kondracki S. Chów świń. PWRiL Warszawa 1998.

Normy żywienia świń. Wartość pokarmowa pasz. Omnitech Press 1993,

Trzoda Chlewna Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne (miesięcznik)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.