Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dobrostan świń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.9DOBR.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dobrostan świń
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem elektywu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej definicji dobrostanu, aspektów etycznych, prawnych i ekonomicznych. Uzyskanie umiejętności określania poziomu dobrostanu różnych grup technologicznych świń na podstawie wielu kryteriów oceny, Zdobycie umiejętności określania wpływu interakcji człowiek ? zwierzę na poziom dobrostanu, rozpoznawania przyczyn jego niskiego poziomu oraz znalezienia możliwości poprawy. Istotnym celem jest także zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na dobrostan świń podczas transportu i obrotu przedubojowego.

Pełny opis:

ematyka zajęć:

1.Charakterystyka różnych definicji dobrostanu, ich cechy wspólne oraz różnice

2.Dziedziny nauki zajmujące się problematyką dobrostanu zwierząt ? powiązania pomiędzy różnymi gałęziami nauki

3.Obowiązujące akty prawne krajowe, UE, wybranych krajów członkowskich oraz prawodawstwo światowe odnoszące się dobrostanu świń

4.Zdolności adaptacyjne świń ? charakterystyka zmysłów i rola różnych sposobów zachowania

5.Znaczenie kontaktów socjalnych dla dobrostanu świń, wymagania dotyczące grupowego utrzymania trzody chlewnej

6.Znaczenie możliwości swobodnego poruszania się, dostępu do ściółki i elementów niwelujących agresję i znudzenie dla komfortu bytowego i uzyskiwanych wyników produkcyjnych różnych grup technologicznych trzody chlewnej

7.Rola interakcji człowiek ? zwierzę dla dobrostanu świń

8.Dobrostan loch i prosiąt w okresie okołoporodowym ? wpływ różnych typów kojców porodowych

9.Wymagania mikroklimatyczne świń

10.Czynniki determinujące dobrostan świń podczas transportu i obrotu przedubojowego

11.Określanie poziomu dobrostanu świń na podstawie tzw. ?pięciu wolności?

12.Kryteria behawioralne szacowania poziomu dobrostanu (zachowania nietypowe, stereotypie behawioralne i technopatie ? przyczyny ich występowania i możliwości przeciwdziałania)

13.Fizjologiczne kryteria oceny dobrostanu trzody chlewnej

14.Wskaźniki immunologiczne, zdrowotne i produkcyjne pomocne w ocenie poziomu dobrostanu świń

Literatura:

1.D.M. Broom, A.F. Fraser: Domestic animal behaviour and welfare 4th edition

2. Nowicki J., Kalinowska B. Dobrostan loch w okresie okołoporodowym. Hodowca Trzody Chlewnej, 2, 2005, s. 26-30

3. Nowicki J., Nowicka A. Utrzymanie loch ? indywidualne czy grupowe. Hodowca Trzody Chlewnej. 6/2006, s. 38-41.

4. Nowicki J., Kalinowska B. Dlaczego locha buduje gniazdo. Trzoda Chlewna, 2, 2005, s. 46-48

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.