Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy gwarantowania bezpieczeństwa jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.9BEZP.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy gwarantowania bezpieczeństwa jakości żywności
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel elektywu:

Zapoznanie studentów z ogólnymi założeniami systemu zarządzania jakością zgodnego z normami serii ISO 9000 i 22000, przedstawienie innych systemów: dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP), analizy ryzyka i krytycznych punktów kontroli HACCP (7 zasad wprowadzania HACCP i 12 etapów wdrożeniowych), przedstawienie punktów kontrolnych zagwarantowania jakości (QACP). Zwrócona zostanie również szczególna uwaga na zależności pomiędzy dobrostanem w okresie chowu i obrotu przedubojowego a jakością i bezpieczeństwem produktu zwierzęcego. Przedstawione zostaną także systemy jakościowej produkcji rolniczej (rolnictwo oragniczne i biologiczne), certyfikacji oraz zasady zintegrowanego zarządzania produkcją rolniczą (zasada \"od pola do stołu\" \"from stable to table\"). Elektyw umożliwia także pozyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia audytu jakości.

Pełny opis:

1.Jakość i sposoby jej zabezpieczania (problematyka jakości, przegląd wybranych definicji jakości) 2h

2.Norma ISO 22000:2005 ? system zarządzania bezpieczeństwem żywności ? struktura normy, akty prawne regulujące nadzór nad żywnością w UE 2h

3.Systemy bezpieczeństwa żywnościowego: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP ? Good Manufacturing Practice), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP ? Good Hygienic Practice) 2h

4.Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP):

a) 7 zasad wprowadzania HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),

b) 12 etapów działań wdrożeniowych HACCP 4h

5.Rodzaje i źródła zagrożeń żywności:

a) biologiczne i mikrobiologiczne,

b) chemiczne (toksykologiczne),

c) fizyczne,

d) inne 2h

6.Ogólne zasady prowadzenia auditu HACCP 2

7.Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości (QACP ? Quality Assurance Control Points) - 10 etapów działań wdrożeniowych QACP 2

8.Jakość i bezpieczeństwo w systemach produkcji zwierzęcej ? zależności pomiędzy poziomem dobrostanu w okresie chowu a jakością produktów zwierzęcych

- definicje dobrostanu

- kryteria oceny

- podstawy moralne,

- jakość produktu zwierzęcego,

- metody chowu zwierząt a opinia społeczna,

- możliwości wdrożenia systemu HACCP do oceny i monitorowania dobrostanu zwierząt 4h

9.Systemy jakościowej produkcji rolniczej i certyfikacji:

a) Produkty specjalnego przeznaczenia:

? Chroniona Nazwa Pochodzenia (PDO ? Protected Designation of Origin)

? Chroniony Znak Geograficzny (PGI ? Protected Geographical Indication)

Tradycyjna Gwarantowana Specjalność (TSG ? Traditional Speciality Guaranteed) 2h

10.Rolnictwo organiczne/biologiczne 2h

11.Krajowe systemy jakości i bezpieczeństwa:

a) Zintegrowane zarządzanie produkcją rolniczą

b) Nadzór nad jakością wieprzowiny 2h

12.Międzynarodowe systemy certyfikacji w przemyśle spożywczym - systemy zarządzania jakością 2h

13.Dokumentowanie systemu HACCP ? przedstawienie przykładowej księgi jakości 2h

Razem 30

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.