Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terminologia hipologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.TERHI.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia hipologiczna
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Hodowla i uzytkowanie koni 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ten obejmuje wprowadzenie do specjalistycznej terminologii rożnych aspektów hodowli i użytkowania koni. Student zapozna się z elementarną wiedzą dotyczącą używania specyficznego słownictwa i terminów dotyczących pochodzenia i udomowienia koni, ich użytkowania oraz pielęgnacji i obchodzenia się z tymi zwierzętami. Ważnym aspektem tego przedmiotu jest również wprowadzenie do ekonomiki, zawodu i organizacji hodowli, rozrodu i użytkowania koni w Polsce.

Pełny opis:

Pojęcie terminologii hipologii, podmiot i zakres nauczania.

Terminologia jeździecka i rekreacyjna.

Tradycyjne nazewnictwo hipologiczne w ujęciu kulturowym.

Nomenklatura związana z rozrodem koni.

Historyczne nazewnictwo hipologiczne z różnych epok.

Praktyczne nazewnictwo związane z ogólna i szczegółową hodowlą i użytkowaniem koni.

Terminologia dotycząca dobrostanu i etologii koni.

Słownictwo związane z badaniami naukowymi dotyczącymi koni.

Literatura:

Hodowla koni - Witold Pruski, PWRiL W-wa, 2006

Hodowla koni – Jerzy Zwoliński, PWRiL W-wa, 1983

Hodowla i użytkowanie koni, t. 1 i 2, SGG W W-wa 2013

Koń Polski, Świat Koni

www.pzj.pl

www.pzhk.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje metody pracy związanej z praktyczną i teoretyczną terminologią dotyczącą koni, rozpoznaje niezbędne słownictwo w tym zakresie. Objaśnia efekty pracy związanej z hodowlą, rozrodem koni przy użyciu odpowiedniej i właściwej nomenklatury.

Zna zasady organizacji chowu, hodowli i rozrodu koni. Definiuje właściwym nazewnictwem praktycznym zasady oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni różnych ras oraz opisuje zasady pracy hodowlanej opartej na identyfikacji i praktycznej dokumentacji. Objaśnia podstawowe zasady opieki nad koniem związane z jego żywieniem, utrzymaniem, rozrodem i użytkowaniem.

Umiejętności

Potrafi użyć odpowiedniej nomenklatury związanej z hodowla koni.

Wykorzystuje dostępne techniki informatyczne do prowadzenia inwentaryzacji hodowlanej używając właściwej terminologii.

Prawidłowo używa, interpretuje i wykorzystuje nazwy zawarte w dokumentacji hodowlanej i identyfikacyjnej, programach i księgach hodowlanych koni, dobiera zwierzęta do dalszej hodowli, prawidłowo sporządza dokumentację używając właściwego praktycznego i naukowego nazewnictwa.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy konieczności doskonalenia umiejętności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności.

Jest świadomy ryzyka i potrafi ocenić swoje działania, ich wpływ na dobrostan zwierząt oraz skutki niedbałości.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne z ograniczeniem czasowym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.