Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Użytkowanie koni i psów w terapii ludzi-hipoterapia i dogoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.984XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Użytkowanie koni i psów w terapii ludzi-hipoterapia i dogoterapia
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Hodowla ekologiczna 4 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 4 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 4 sem.elektyw
Prewencja 4 sem.przedmioty do wyboru i elektywy
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas długotrwałej rehabilitacji u wielu osób obserwuje się objawy zniechęcenia i osłabienie motywacji do dalszej pracy. Wprowadzenie zwierząt jako współterapeutów powoduje wzrost motywacji i chęci do ćwiczeń. Kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie stosowania koni i psów w terapii różnych schorzeń u ludzi zmierza do upowszechniania tych metod w fizjoterapii.

Pełny opis:

1 Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie możliwości i warunków koniecznych do zdobycia kwalifikacji terapeuty, używającego zwierząt w terapii ludzi.

2 Fizyczne i psychiczne uwarunkowania zachowania się koni i psów-różnice podczas pracy z człowiekiem.

3 Początki i rozwój hipoterapii na świecie i w Polsce.

4 Początki i rozwój dogoterapii na świecie i w Polsce.

5 Kanony polskiej hipoterapii, podmioty zajmujące się organizacją kursów i szkoleń hipo i dogoterapeutów.

6 Cechy fizyczne i psychiczne koni użytkowanych w hipoterapii.

7 Cechy fizyczne i psychiczne psów użytkowanych w dogoterapiii.

8 Wybór i przygotowanie konia/psa do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

9 Paraolimpiady i sport dla osób niepełnosprawnych.

10 Charakterystyka zmysłów konia i psa różnice w odbiorze bodźców zewnętrznych i ich znaczenie w kontakcie z człowiekiem.

11 Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii i dogoterapii.

12 Formy hipoterapii, charakterystyka sprzętu i pomocy do hipoterapii i dogoterapii.

13 Organizacja i funkcjonowanie ośrodka prowadzącego zajęcia hipoterapii na wybranym przykładzie, zajęcia terenowe.

14 Hipoterapia w praktyce, zajęcia z udziałem osób niepełnosprawnych.

15 Praca psa terapeuty, możliwości i ograniczenia, pokaz praktyczny.

Literatura:

Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób niepełnosprawnych 2001

Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w terapii, rekreacji i sporcie osób niepełnosprawnych 2002

Strumińska A. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2007

Przegląd hipoterapeutyczny - czasopismo

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje ewolucyjne przystosowanie konia i psa do środowiska. Tłumaczy różnice w zachowaniu się koni i psów.

Objaśnia wpływ kontaktu z koniem i psem na zdrowie psychiczne i sprawność ruchową pacjenta.

Charakteryzuje cechy pokrojowe i motoryczne koni, opisuje cechy fizyczne i psychiczne psów predysponowanych do dogoterapii.

Umiejętności

Analizuje zachowanie się koni i psów, w kontakcie z człowiekiem. Umiejętnie korzysta z tej wiedzy. Ocenia predyspozycje koni i psów do hipoterapii i dogoterapii

Poprawnie korzysta ze sprzętu do prowadzenia zajęć z hipoterapii, potrafi dobrać i dopasować sprzęt dla konia.

Umiejętnie postępuje z koniem podczas oprowadzania, stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z koniem i psem.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ryzyka związanego z użytkowanie koni i wykazuje dbałość o ich dobrostan.

Jest kreatywny, ma świadomość podnoszenia swoich kwalifikacji dla dobra osób rehabilitowanych.

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo swoje i współpracowników podczas pracy z końmi.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne, obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych w ośrodku hipoterapii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.