Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie stadem bydła mlecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.ZSBM9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie stadem bydła mlecznego
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Biologia rozrodu stacjonarne 6 sem. elektywy
Hodowla ekologiczna 6 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem. elektyw
Prewencja 6 sem. przedmioty i elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Zapoznanie z możliwościami systemów komputerowych służących do zarządzania stadem krów mlecznych (m.in. System Obora (Zeto Olsztyn), Alpro (Delaval), AfiFarm (Afikim), Dairy Plan 5 (WestfaliaSurge), InterHerd (KST Konsulting).

Efekty kształcenia: Umiejętność obsługi podstawowych systemów komputerowych wspomagających hodowlę bydła mlecznego i służących do zarządzania stadem.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Zagadnienia ogólne związane z prowadzeniem i zarządzaniem fermy bydła mlecznego 1 godz.

2. System Obora (analizy próbnych udojów krowy, średnich w oborze, stanu bydła i cech płodności; karta krowy (informacje podstawowe, pochodzenie, wydajność) zestawienia i raporty krów; karta jałówki i buhaja (pochodzenie, selekcja, kojarzenia, współczynniki pokrewieństwa)) 3 godz.

3. System Alpro (Zbieranie i wykorzystanie informacji systemu pochodzących z doju, żywienia, aktywności, zdrowotności i ważenia zwierząt do zarządzania stadem) 3 godz.

4. DairyPlan (wykorzystanie systemu Westfalia Surge do analizy i zarządzania stadem na podstawie danych z hali udojowej, i in.) 2 godz.

5. System Afifarm (zbieranie i wykorzystanie informacji systemu Afifarm pochodzących z doju, żywienia, aktywności, zdrowotności i ważenia zwierząt do zarządzania stadem) 3 godz.

6. InterHerd (indywidualne analizy produkcyjne; analizy stanu płodności, analizy stanu zdrowia stada i wskazania zagrożeń; planowanie i zarządzanie działań weterynaryjnych) 3 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Wprowadzanie danych do Systemu Obora 2 godz.

2. Sporządzanie analiz z wynikami próbnych udojów, średnich, w oborze, stanu bydła oraz cech płodności) dla krów stosując różne kryteria; sporządzanie raportów i zestawień krów wg różnych założeń; kojarzenia, obliczanie współczynnika pokrewieństwa (System Obora) 4 godz.

3. Analiza parametrów doju oraz sporządzanie raportów (system Alpro) 2 godz.

4. Analiza aktywności krowy do wykrywania rui i optymalnego terminu inseminacji stosowanie filtrów (system Alpro) 2 godz.

5. Sporządzanie analiz i raportów i na podstawie danych z hali udojowej (system DairyPlan) 2 godz.

6. Analiza danych pochodzących z bieżącego monitoringu każdej krowy w stadzie ze względu na produkcję mleka zdrowotność wymienia, płodność, wykrywanie rui (system Afifarm) - 4 godz.

7. Wprowadzanie danych zewnętrznych dotyczących składu mleka, zawartości komórek somatycznych itp. do systemu Afifarm) 2 godz.

8. Analiza i sporządzanie raportów (system Afifarm) 2 godz.

9. Analiza cech produkcyjnych, płodności i zdrowotności stada (System InterHerd) 4 godz.

10. Wprowadzanie danych zewnętrznych do systemu (System InterHerd) 2 godz.

11. Przygotowywanie raportów dziennych, planowanie zdarzeń, selekcja zwierząt, przemieszczenie zwierząt (System InterHerd) 2 godz.

12. Zaliczenie ćwiczeń 2 godz.

Literatura:

Obora - przewodnik użytkownika. Wyd. ZETO Olsztyn

Przewodnik InterHerd. Wyd. KST Konsulting

User Manual AfiFarm 3.04 including appendix of updates and features in AfiFarm 3.05., Afikim 2007

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu zarządzania stadem bydła.

Efekty uczenia się:

Umiejętność obsługi podstawowych systemów komputerowych wspomagających hodowlę bydła mlecznego i służących do zarządzania stadem

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60 %.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy uzyskać zaliczenie wszystkich ćwiczeń - udział w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Skrzyński, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.