Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie metod inwentaryzacji zwierząt wolnożyjących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.ZMIZ9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod inwentaryzacji zwierząt wolnożyjących
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kształcenia:

Przekazywana wiedza dotyczy różnych metod inwentaryzacji zwierząt łownych i chronionych z różnych grup systematycznych wraz z uzasadnieniem wyboru określonej metody i problemami jakie mogą pojawić się podczas jej stosowania, wynikających z biologii gatunków i działań organizacyjnych.

Efekt kształcenia:

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu metod określania liczebności zwierząt dzikich, wraz z uzasadnieniem konieczności prowadzenie tego typu działań.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

· Wprowadzenie do przedmiotu. Cel i zasady inwentaryzacji. Problemy związane z ocena liczebności różnych gatunków dziko żyjących zwierząt. Ogólny podział metod inwentaryzacji (1h)

· Metody oceny liczebności jeleniowatych i dzików w środowisku leśnym. Wady i zalety metody tropień podczas zalegania śniegu oraz metody pędzeń próbnych. Problem ustalenia optymalnej wielkości powierzchni badanych oraz ilości uczestników. (2 h)

· Porównanie przydatności wybranych metod inwentaryzacji jeleniowatych w różnych warunkach środowiskowych. Uzasadnienie zastosowania metody aktywnych tropień w trudnych partiach kompleksu leśnego. Adekwatność metody helikopterowej w warunkach górskich. Metoda liczenia saren jako zwierząt wychodzących na otwarte powierzchnie. (4 h)

· Szacowanie liczebności dużych drapieżników (wilk, ryś). Problem koordynacji działań na dużych obszarach oraz współpracy administracji leśnej, łowieckiej i państwowej w szacowaniu liczebności gatunków podlegających ochronie. (2h)

· Szacowanie liczebności zwierzyny drobnej metodą taksacji pasowej. Uzasadnienie konieczności dwukrotnego prowadzenia inwentaryzacja. (2 h)

· Określanie liczebności i zagęszczenia populacji zwierząt trudnych do wykrycia (walenie, ptaki śpiewające, nietoperze) przy użyciu metod transektowych. Problem przeszacowania i niedoszacowania liczby zwierząt. Szacowanie liczebności zwierząt na podstawie pozostawionych przez nie śladów (odchody, nory, gniazda). Określanie stanowisk występowania płazów i gadów. (2 h)

· Możliwości wykorzystania informacji zdobytych podczas inwentaryzacji zwierząt. Określenie dynamiki, struktury płciowej, wiekowej i przestrzennej populacji inwentaryzowanych gatunków. (2 h)

Literatura:

Metody i techniki inwentaryzacji zwierząt lownych. 1994. Biblioteczka leśniczego - zeszyt 38

Romanowski J. 1998. Śladami zwierząt. PWRiL

Artykuły z periodyków fachowych (m.in. Brać Łowiecka, Łowiec Polski, Sylwan).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.