Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu stadem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.SWDZS.SM.HZOUX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu stadem
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaprezentowane zostaną metody monitorowania przebiegu użytkowania zwierząt i przetwarzania zebranych danych na informacje wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem stadem. Scharakteryzowane będą matematyczne metody wspomagania decyzji obejmujące konstruowanie modeli systemów i procesów produkcyjnych oraz ich rozwiązywanie przy użyciu programowania liniowego i dynamicznego (z rozszerzeniem o hierarchiczne procesy decyzyjne Markova), sieci Bayesowskich, teorii grafów decyzyjnych oraz technik symulacji. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe przeprowadzi się praktyczne zajęcia z zakresu wspomagania podejmowania optymalnych decyzji dotyczących m.in. zarządzania stadem bydła mlecznego, rozwiązywania problemów zdrowotnych w stadzie, przebiegu produkcji żywca wołowego i gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjących

Pełny opis:

Temat wykładów:

1 Podstawy problematyki zarządzania stadem – zdefiniowanie różnych funkcji użyteczności, klasyczna teoria produkcji 1

2 Metody monitoringu, kontroli i predykcji w zarządzaniu stadem i procesach produkcyjnych 1

3 Zasady konstruowania matematycznych modeli systemów i procesów produkcyjnych 1

4 Programowanie matematyczne we wspomaganiu procesów decyzyjnych w zarządzaniu stadem, cz. I: programowanie liniowe - metoda simplex 1

5 Programowanie matematyczne we wspomaganiu procesów decyzyjnych w zarządzaniu stadem, cz. II: programowanie dynamiczne – hierarchiczne procesy Markova 1

6 Programowanie matematyczne we wspomaganiu procesów decyzyjnych w zarządzaniu stadem,cz. III: probabilistyczne systemy eksperckie – sieci Bayesowskie, metoda grafów decyzyjnych (diagramy wpływów) 1

7 Prezentacja przykładowych problemów decyzyjnych (optymalizacyjnych) wraz z możliwościami ich rozwiązania przy wykorzystaniu metod modelowania i programowania matematycznego:

przebieg odchowu jałówek, zarządzanie stadem krów mlecznych, przebieg opasu buhajków, przebieg opasu wolców, zarządzanie stadem bydła mięsnego, problemy zdrowotne w stadzie – aspekty ekonomiczne, gospodarowanie populacjami zwierząt wolno żyjących 4

Tematyka ćwiczeń:

1 Metodologia programowania liniowego i dynamicznego – rozwiązywanie problemów decyzyjnych przy wykorzystaniu standardowego oprogramowania (w tym m.in. Optimization Toolbox MATLAB) 4

2 Metody programowania liniowego i dynamicznego we wspomaganiu procesów decyzyjnych w opasie buhajków – autorski program komputerowy BuFat 2

3 Programowanie dynamiczne z rozszerzeniem o hierarchiczne procesy decyzyjne Markova - wykorzystanie komputerowego programu Multi-Level Hierarchic Markov Processes w zarządzaniu stadem krów mlecznych, krów mięsnych i stadem świń 4

4 Zastosowanie metod symulacji w zarządzaniu stadem – przykłady wykorzystania standardowego oprogramowania (w tym m.in. Simulink/MATLAB, SimFlock) 2

5 Metody symulacji we wspomaganiu procesów decyzyjnych w zarządzaniu stadem bydła mlecznego – pakiet autorskich programów komputerowych 2

6 Przykłady zastosowania metod matematycznych i technik komputerowych we wspomaganiu decyzji dotyczących zdrowotności stada 2

7 Zastosowanie komputerowego programu Stella w konstruowaniu dynamicznego modelu umożliwiającego wyznaczenie optymalnej strategii gospodarowania populacją wybranego gatunku zwierząt wolno żyjących 4

Literatura:

1 Bellman R.E., Dreyfus S.E. Programowanie dynamiczne (zastosowanie). PWE, Warszawa, 1967.

2 Błaszczuk D. Wstęp do prognozowania i symulacji. PWN, Warszawa, 2006.

3 Kalichman I.L. Algebra liniowa i programowanie. PWN, Warszawa, 1971.

4 Klekowski R., Mienszutkin W.W. Modelowanie matematyczne procesów ekologicznych. PWN, Warszawa, 1996.

5 Lipiec-Zajchowska M. (red.). Wspomaganie procesów decyzyjnych, Tom III. Badania operacyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003.

6 Dijkhuizen A.A., Morris R.S. 1997. Animal Health Economics. Principles and Applications. Post Graduate Foundation in Veterinary Science, Univ. of Sydney.

7 Kennedy J.O.S. 1986. Dynamic programming. Applications to Agriculture and Natural Resources. Elsevier, London-New York.

8 Kristensen A. R. 1993. Markov decision programming techniques applied to the animal replacement problem, Dina KVL, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen.

Efekty uczenia się:

Znajomość możliwości wspomagania procesów decyzyjnych w zarządzaniu stadami zwierząt, przy wykorzystaniu metod matematycznych i specjalistycznych narzędzi komputerowych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.