Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie wyników badań przy użyciu Pakietu Office

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.OWBO9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie wyników badań przy użyciu Pakietu Office
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 3 sem. elektywy
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Celem elektywu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania programów komputerowych (Excel, Access, Word, Power Point) w gromadzeniu, przetwarzaniu oraz prezentacji danych. W ramach zajęć studenci wykonają ćwiczenia z zakresu tworzenia i eksploatacji baz danych, obliczeń statystycznych, tworzenia wykresów, edycji tekstu i przygotowania prezentacji.

Pełny opis:

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Arkusz kalkulacyjny Excel, w tym: 9 godz.

" Wprowadzanie danych do arkusza, formaty danych (1 godz.)

" Wpisywanie formuł z zastosowaniem adresów i nazw zakresów (1 godz.)

" Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie danych oraz formuł (1 godz.)

" Stosowanie funkcji wbudowanych (1 godz.)

" Obliczenia statystyczne przy wykorzystaniu kreatora funkcji (2 godz.)

" Tworzenie i formatowanie wykresów (2 godz.)

" Przygotowanie dokumentu do wydruku, ustawienie parametrów drukowania (1 godz.)

2. Baza danych Access, w tym: 5 godz.

" Podstawowe pojęcia bazy danych (1 godz.)

" Zasady projektowania tabel i pól w tabelach (1 godz.)

" Projektowanie i tworzenie przykładowej bazy - wprowadzanie danych przy pomocy formularza, przeglądanie i wyszukiwanie danych przy pomocy zaprojektowanych kwerend (2 godz.)

" Tworzenie raportu (1 godz.)

3. Edytor tekstu Word, w tym: 10 godz.

" Tworzenie i formatowanie dokumentu tekstowego - sprawdzanie poprawności ortograficznej i korekta tekstu (2 godz.)

" Przenoszenie, kopiowanie, usuwanie fragmentów tekstu (1 godz.)

" Tworzenie i formatowanie tabel (2 godz.)

" Pisanie wzorów matematycznych, chemicznych i fizycznych przy pomocy edytora równań (1 godz.)

" Tworzenie wykresów, schematów i diagramów (1 godz.)

" Wstawianie dodatkowych elementów w dokumencie (symbol, numer i znak podziału strony, przypis, data, komentarz, pole tekstowe) (1 godz.)

" Wstawianie obiektów i plików tworzonych w innych programach (1 godz.)

" Przygotowanie dokumentu do wydruku, ustawienie parametrów drukowania (1 godz.)

4. Prezentacja - Power Point, w tym: 6 godz.

" Tworzenie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów (2 godz.)

" Zastosowanie szablonów projektu slajdów (1 godz.)

" Wstawianie obiektów do prezentacji (1 godz.)

" Animacja obiektów (1 godz.)

" Ustawienie opcji pokazu prezentacji (1 godz.)

Literatura:

Kowalczyk G. - MS Word 2002/XP Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion, 2001

Danowski B. - MS Excel 2002/XP Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion, 2001

Graf J. - Access 2002/XP Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion, 2002

Sokół ., Kunowski M. - Internet. Kurs. Wydawnictwo Helion, 2004

Efekty uczenia się:

Studenci nabywają umiejętność obsługi programów komputerowych z pakietu Office w stopniu umożliwiającym pełne wykorzystanie tych narzędzi w opracowaniu i prezentowaniu wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.