Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.INFOR.NI.HZOXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W zależności od poziomu zaawansowania umiejętności obsługi komputerów przez studentów, program jest modyfikowany tak, aby kursanci po zakończeniu ćwiczeń potrafili maksymalnie wykorzystać w praktyce możliwości dostępnych elementów, powszechnie stosowanego, pakietu MS Office. Główny nacisk położony jest na tworzenie i obsługę baz danych (MS Access), oraz wykonywanie obliczeń (MS Excell). W trakcie wykładów przekazywane są informacje dotyczące podstaw architektury komputerów, zasad zapisu i technik archiwizacji danych, działania Internetu, oraz sztucznej inteligencji.

Pełny opis:

Wykłady:

- historia rozwoju informatyki (1 h)

- zasady i techniki zapisu informacji, systemy zapisu danych (binarny, heksagonalny), systemy kodowania liczb, tekstów i obrazów (3 h)

- architektura komputerów, urządzenia zewnętrzne (3 h)

- sieci komputerowe (1,5h)

- sztuczna inteligencja: sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zastosowania sztucznej inteligencji (1,5 h)

Ćwiczenia:

- praktyczny sprawdzian umiejętności studentów z zakresu obsługi MS Word i uzupełnienie brakujących informacji (1,5 h),

- tworzenie skomplikowanych tabel, wypunktowanie i wyliczanie na poziomie zaawansowanym, pisanie wzorów, pola tekstowe, korespondencja seryjna (1,5 h),

- wykorzystanie MS Excel: podstawy (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, ukrywanie, wstawianie arkuszy, wierszy, kolumn i komórek), zasady posługiwania się adresami komórek, tworzenie własnych i wykorzystanie gotowych formuł obliczeniowych, praca na dużych zbiorach liczb (blokowanie komórek, kopiowanie, przenoszenie formuł), tworzenie i formatowanie różnych typów wykresów (4 h),

- wykorzystanie MS Access: założenia do tworzenia bazy danych w widoku projektu, obsługa baz danych (dodawanie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie wierszy i kolumn, szybkie wyszukiwanie informacji, zasady używania filtrów danych, zaawansowane sortowanie danych), tworzenie relacyjnych baz danych, tworzenie własnych formularzy, stosowanie kwerend i raportów (5 h),

- wykorzystanie MS PowerPoint: tworzenie prezentacji na wybrany temat (animacje, przechodzenie slajdów, opracowanie graficzne, wstawianie wykresów, tabel, formatowanie tekstu) (1,5 h)

- zaliczenie praktyczne (1,5 h)

Literatura:

J. Glenn Brookshear: „Informatyka w ogólnym zarysie” - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa,2003,

W. Sikorski: „Wykłady z podstaw Informatyki” - MIKOM Warszawa, 2002

Czasopisma komputerowe: „Chip”, „PC World” itp.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.