Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczna produkcja wołowiny i mleka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.EPWIM.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna produkcja wołowiny i mleka
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Hodowla ekologiczna 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z ekologiczną produkcją mleka i wołowiny. Omówione zostaną walory produktów ekologicznych, pozyskiwanych od bydła, a także podstawowe technologie chowu bydła i pozyskiwania mleka i mięsa.

Efekty kształcenia: Umiejętność wyboru odpowiedniej technologii produkcji. Znajomość reguł rynku produktów ekologicznych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Wymagania stawiane gospodarstwom ekologicznym w zakresie produkcji zwierzęcej- podstawy prawne.

2. Rasy bydła przydatne do ekologicznej produkcji żywca wołowego.

3. Pastwiskowa technologia produkcja żywca wołowego, jako technologia ekologiczna.

4. Zachowanie się bydła na pastwisku. Organizacja wypasów bydła mięsnego.

5. Żywienie bydła mięsnego w okresie zimowym.

6. Warunki utrzymania bydła mięsnego gospodarstwach ekologicznych.

7. Oddziaływanie ferm bydlęcych na środowisko.

8. Prozdrowotne walory wołowiny ekologicznej.

9. Kierunki i metody doskonalenia bydła mlecznego

10. Czynniki wpływające na wydajność i skład mleka.

11. Rola mleka jako pokarmu- bioaktywne składniki mleka.

12. Możliwości modyfikowania składu i właściwości mleka.

13. Żywienie bydła mlecznego z podziałem na letnie i zimowe.

14. Omówienie technologii produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych.

15. Omówienie technologii produkcji mleka w fermach wielkostadnych.

Tematyka ćwiczeń

1. Zapoznanie studentów z dokumentacją wymaganą przy ubieganiu się o certyfikat gospodarstwa ekologicznego (1 godz.).

2. Omówienie założeń do projektu urządzeniowego gospodarstwa ekologicznego ( 1 godz.).

3. Wykonanie projektu urządzeniowego gospodarstwa produkującego żywiec wołowy ( 3 godz.).

4. Wykonanie projektu urządzeniowego gospodarstwa produkującego mleko ( 3 godz.).

5. Rynek wołowiny oraz kalkulacja kosztów produkcji ( 2 godz.).

6. Rynek mleka oraz kalkulacja kosztów produkcji ( 2 godz.).

7. Zapoznanie studentów z technologią produkcji w wybranych gospodarstwach ekologicznych zajęcia praktyczne ( 3 godz.).

Literatura:

1. Aktualne akty prawne, dotyczące gospodarstw ekologicznych.

2. Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz - " Hodowla i użytkowanie bydła". PWRiL 2005

3. Nałęcz-Tarwacka T.- " Chów bydła w małym gospodarstwie" MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1997.

4. Jasiorowski H. Przysucha T.- " Poradnik producenta żywca wołowego". Projekt Sapard. Warszawa, 2005

5. Walczak J. - " Dobrostan bydła a warunki jego utrzymania" Monografia, Kraków 2005.

6. Artykuły z prasy fachowej.

Metody i kryteria oceniania:

wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2 - <55%; na ocenę 3 - 55-60%; na ocenę 3,5 - średnio 61-70%; na ocenę 4 - średnio 71-80%; na ocenę 4,5 - średnio 81-90%; na ocenę 5 - średnio >90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.