Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efektywność użytkowania zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.EFUZW.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Efektywność użytkowania zwierząt
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia:

W ramach zajęć omówiony zostanie wpływ uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych na efektywność hodowli i produkcji zwierzęcej. Zaprezentowane będą możliwości poprawy efektywności użytkowania zwierząt gospodarskich i wolno żyjących poprzez wykorzystanie metod modelowania matematycznego oraz optymalizacji i symulacji systemów i procesów produkcyjnych. Poprzez prezentację specjalistycznego oprogramowania studenci zapoznają się z praktycznym zastosowaniem opisanych wyżej metod i technik w zarządzaniu hodowlą i produkcją zwierzęcą.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1. Czynniki biologiczne i techniczno-ekonomiczne wpływające na efektywność użytkowania zwierząt gospodarskich i wolno żyjących 2 godz.

2. Mierniki efektywności produkcyjnej i ekonomicznej 2 godz.

3. Monitoring użytkowania zwierząt oraz wykorzystanie zebranych danych jako informacji w procesach podejmowania decyzji hodowlanych i produkcyjnych 1 godz.

4. Systemy wspomagania decyzji w hodowli i produkcji zwierzęcej (podstawy modelowania matematycznego) 1 godz.

5. Wspomaganie decyzji w hodowli i produkcji zwierzęcej przy wykorzystaniu metod optymalizacji 2 godz.

6. Wspomaganie decyzji w hodowli i produkcji zwierzęcej przy wykorzystaniu metod symulacji 2 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

- Wspomaganie decyzji w hodowli i produkcji zwierzęcej poprzez zastosowanie programowania liniowego i dynamicznego – prezentacja metod przy wykorzystaniu standardowego oprogramowania 4 godz.

- Prezentacja pakietu autorskich programów komputerowych służących wyznaczaniu rozwiązań umożliwiających efektywniejsze użytkowanie krów mlecznych 4 godz.

- Prezentacja autorskiego komputerowego programu optymalizacji przebiegu opasu buhajków 4 godz.

- Prezentacja programu komputerowego służącego wyznaczaniu rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności produkcji w stadzie drobiu, przy wykorzystaniu metod symulacji 4 godz.

- Prezentacja oprogramowania umożliwiającego predykcję zmian liczebności zbioru zwierząt wolno żyjących z uwzględnieniem wielu zmiennych decyzyjnych – programy komputerowe Stella i Madonna 1 godz.

Literatura:

1. Bellman R.E., Dreyfus S.E. Programowanie dynamiczne (zastosowanie). PWE, Warszawa, 1967.

2. Błaszczuk D. Wstęp do prognozowania i symulacji. PWN, Warszawa, 2006.

3. Klekowski R., Mienszutkin W.W. Modelowanie matematyczne procesów ekologicznych. PWN, Warszawa, 1996.

4. Lipiec-Zajchowska M. (red.). Wspomaganie procesów decyzyjnych, Tom III. Badania operacyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003.

5. Marszałkowicz T. Metody programowania optymalnego w rolnictwie. PWE, Warszawa, 1986.

6. Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

Znajomość czynników wpływających na efektywność użytkowania zwierząt gospodarskich i wolno żyjących oraz poznanie matematycznych metod poprawy tej efektywności (optymalizacja, symulacja

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.