Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla fermowa rodzimej i nierodzimej zwierzyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.CHFZ9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla fermowa rodzimej i nierodzimej zwierzyny
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kształcenia: Wiedzy z zakresu i sposobów prowadzenia chowu i hodowli w warunkach fermowych i półotwartych, zwierząt do niedawna uznawanych za wolno żyjące. Przekazywana będzie wiedza z zakresu hodowli fermowej żubra, daniela, dzikiego królika, bażantów ozdobnych, kuropatwy, przepiórki, głuszca, pawia i raka. Program obejmuje wiadomości z zakresu biologii tych gatunków, wymagań pokarmowych, sposobów i metod utrzymania, chorób, pielęgnacji, obrotu zwierzętami żywymi i produktami uzyskanymi po ich uboju oraz prawnych uwarunkowań prowadzenia tego typu działalności. Zaprezentowana będzie również tematyka z związana z ochroną rodzimych zasobów genetycznych zwierząt wolno żyjących i etyki prowadzenia tej działalności.

Efekty kształcenia: Przygotowanie fachowców z zakresu prowadzenia hodowli w warunkach fermowych i półotwartych a także ochrony rodzimych zasobów genetycznych zwierząt wolno żyjących i etyki prowadzenia tej działalności.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Żubr (Bison bonasus L.) 4 godz.

2. Daniel (Dama dama L.) 3 godz.

3. Królik (Oryctolagus cuniculus L.) 3 godz.

4. Bażanty ozdobne 2 godz.

5. Kuropatwa (Perdix perdix L.) 3 godz.

6. Przepiórka (Coturnix coturnix L.) 2 godz.

7. Głuszec (Tetrao urogallus L.) 2 godz.

8. Pawie (Pavo cristatus) 1 godz.

9. Raki (Astacus astacus L., Astacus leptodactylus L., Orconectes limosus L.) 3 godz.

10. Introdukcje i reintrodukcje zwierząt chowanych w fermach do naturalnego środowiska 2 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Ćwiczenia terenowe - wyjazd do wybranej fermy hodowlanej 5 godz.

Literatura:

Behnke H.: 1995. Kuraki polne, bażant i kuropatwa - hodowla i wsiedlanie. Oficyna edytorska "Wydawnictwo Świat",

Jabłoński K.M., Gorazdowski M.J.: Przepiórki i kuropatwy. A.W. Ergos Warszawa.

Kruszewicz A.G., Manelski B.: 2002. Bażanty. Gatunki, pielęgnacja, choroby. Multico Oficyna Wydwanicza, Warszawa,

Mróz E.: 2003. Bażanty. OWH Warszawa.

Olech W. (red.): 2008. Hodowla żubrów. Poradnik utrzymania w niewoli. Stow. Miłośników Żubrów,

Rzońca Z.: 2007. Hodowla Głuszców w Nadleśnictwie Wisła. Nadleśnictwo Wisła.

Strużyński W.: 2007. Raki. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin.

http://www.ppr.pl/ - bieżące wiadomości krajowe z branży rolniczej

http://www.fedfa.com/ - Europejska Federacja Związków Hodowców Jeleniowatych

http://www.deer.org.uk/ - Brytyjski Związek Hodowców Jeleniowatych

http://www.nzgib.org.nz/ - Deer Industry New Zealand, wiodąca organizacja z dziedziny hodowli fermowej jeleniowatych w Nowej Zelandii

http://www.wetgiw.gov.pl/ - Główny Inspektorat Weterynarii, przepisy i rozporządzenia krajowe

http://www.diaa.org/ - Australijski Związek Hodowców Jeleniowatych

http://www.nadefa.org/ - Związek Hodowców z USA

http://www.deerfarmer.co.nz/ - najlepszy, niezależny, specjalistyczny miesięcznik z NZ

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)