Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Swine Breeding, Behavior and Welfare

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZa.SBB9.SM.HZOXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Swine Breeding, Behavior and Welfare
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to provide the knowledge of the basic rules of swine breeding taking into account the natural behavioural needs of pigs as well as to understand how the welfare can affect the productive results.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Terms used in pig production

Rules of care and rearing piglets

Essentials of feeding

Housing systems for pigs taking into account adaptation possibilities

Fattening and slaughter value evaluation methods

Basic aspects of reproduction

The natural behaviour of the pig

Advances in the study of cognition, behavioural priorities and emotions

Pigs and humans - the impact on productive results.

Welfare of pigs during transport and slaughter

Welfare of pigs in the farrowing environment – assessment methods for piglets and sows

Behavioral tests of maternal responsiveness of sows

Housing the fattening pig – the impact on welfare and economic results

Preference tests of cognition abilities

Welfare of dry sows in different housing systems – methods of evaluation

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Domestic animal behaviour and welfare, D.M. Broom, A.F.

Fraser, CAB International, 2007;

2. Principles of Pig Science, D.J.A. Cole, J. Wiseman and M.A.

Varley, Nottingham University Press, 1994

3. The Sow: Improving her efficiency, P.R. English, W.J. Smith

and A. MacLean, The Farming Press, 1982;

4. The Welfare of pigs, edited by J.N. Marchant-Forde, Springer,

2009

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

Student has adequate knowledge of the pig farming taking into account a high level of welfare

Student is able to characterize the criteria for assessing the welfare level of pigs

Student has knowledge of the indicators of reduced welfare in pigs

Student understands the conditions and factors affecting the welfare of pigs

Skills:

Student is able to assess the welfare of pigs on the basis of available criteria

Student is able to interpret the behaviour of pigs in different housing conditions.

Student is able to analyze the microclimate parameters and prevent of decreasing the welfare level

Social competences:

Student is creative and susceptible the housing conditions of pigs develops the ability to prevent negative events occurring on farms

Student takes care of own safety and the people working with different animals under field conditions

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)